Opleiding: Sociale readaptatiewetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Sociale readaptatiewetenschappen (Kinderen, jongeren en welzijn) is een polyvalente opleiding voor wie graag met en voor mensen werkt als welzijns- of cultureel werker vooral gericht naar kinderen en jongeren.
Je bekwaamt je in de domeinen: preventie, zorg, gedrag, opvoeding of gezinsgericht werken.
Wat leer je?
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren krijg je vakken als psychologie, pedagogie en didactiek.
Kinderen en jongeren begeleiden vraagt ook kennis van het functioneren van de samenleving.
Daarom komen ook opleidingsonderdelen als filosofie, sociologie en recht aan bod.
Je leert en oefent opvoedingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden.
De opleiding omvat ook stages.
Een gedeelte van het studieprogramma kan je zelf samenstellen uit keuze-onderdelen van de eigen opleiding, van de opleiding sociaal werk of van gemeenschappelijke opleidingsonderdelen van de UCLL.
Je kan eventueel ook een opleidingsonderdeel aan een andere hogeschool of universiteit volgen en zo je bacheloropleiding voltooien.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig. 
Je wilt graag werken met kinderen en jongeren, en hen ondersteunen.
Je wilt ook de ouders ondersteunen en eventueel vervangen bij de opvoeding van hun kinderen. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je kan aan de slag in het hele sociaal werkveld van kinderen en jongeren.
Je zal dus onder andere werk vinden in de sector van de Bijzondere jeugdzorg, in naschoolse- en buitenschoolse opvang; als opvoeder in voorzieningen voor mensen met een handicap; in residentiële of ambulante voorzieningen voor kinderen en jongeren, in centra voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, in thuisbegeleiding van jongeren met een handicap, als persoonlijk assistente, in opvoedingswinkels, ...


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
UC Leuven-Limburg, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.