Opleiding: Sociale readaptatiewetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Na de opleiding Sociale readaptatiewetenschappen kan je onmiddellijk aan de slag in het pedagogisch werkveld. Je bent dan een goed opgeleide professional die zowel jonge mensen tussen 0 en 24 jaar als hun ouders correct kan begeleiden en helpen hun weg te vinden.


Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van kinderen en jongeren door opleidingsonderdelen als psychologie, pedagogie en didactiek. Op je programma staan ook vakken als filosofie, sociologie en recht, die je helpen om je opvoedingsvaardigheden en communicatieve skills te versterken.  


Om jouw fulltime investering optimaal te gebruiken als student, krijg je theorielessen, trainingssessies en praktijkervaringen. We zorgen voor een gezond en gevarieerd aanbod voor jouw eigen groei als toekomstig jeugdprofessional. Zo kan je een deel van je studieprogramma zelf samenstellen.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk dus een belangrijk deel van het programma. En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


De leefwereld van kinderen en jongeren boeit je. Onverwachte en complexe situaties ga je niet uit de weg. Je vindt het juist uitdagend om je handen uit de mouwen te steken en ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je kan aan de slag in het hele sociaal werkveld van kinderen en jongeren.
Je zal dus onder andere werk vinden in de sector van de Bijzondere jeugdzorg, in naschoolse- en buitenschoolse opvang; als opvoeder in voorzieningen voor mensen met een handicap; in residentiële of ambulante voorzieningen voor kinderen en jongeren, in centra voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, in thuisbegeleiding van jongeren met een handicap, als persoonlijk assistente, in opvoedingswinkels, ...


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta ()
    Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.