Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

UGent
De opleiding wil een vorming aanbieden in de toegepaste scheikunde, de biochemische en microbiële technologie en de chemische en biochemische ingenieurstechnieken.
De bio-ingenieur moet de processen kunnen doorgronden, kwantitatief beschrijven en optimaliseren.
De opleiding wil ingaan op de maatschappelijke vraag naar het gebruik van (meer) duurzame productieprocessen en schone technologieën, op basis van hernieuwbare (i.p.v. fossiele) grondstoffen.
Binnen de opleiding gaat bijzondere aandacht naar de duurzame verwerking van biologische grondstoffen tot industriële producten via chemische, fysische of biochemische processen.
Voortbouwend op de bacheloropleiding, waarin een aantal basisdisciplines en ingenieursgerichte vaardigheden aangeleerd werden die zeer belangrijk zijn voor een bioprocesingenieur, komen in het eerste jaar van de masteropleiding meer productiegerichte opleidingsonderdelen aan bod.
In het laatste jaar wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan management- en kwaliteitsaspecten.
Je kan je in het laatste ingenieursjaar specifiek bekwamen in de toegepaste chemie of de biochemische en microbiële technologie.
Dat kan aan de hand van de masterproef, een eventuele industriële stage en via een reeks opleidingsonderdelen naar keuze.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden komen vaak terecht in de chemische industrie en de agro-industrie, die biologische producten verwerken of die stoffen produceren die van toepassing zijn in de chemische en agro-industriële sector.
Voorbeeldsectoren zijn: de bulk- en fijnchemie, de industriële biotechnologie, de agrochemie, de fytofarmaceutische nijverheid en aanverwante sectoren.
Daarnaast zorgt de combinatie van biologie en technologie in de opleiding ervoor dat de master zeker ook in de biomedische en farmaceutische sector aan de slag kan.
De bio-ingenieur kan er mee het beleid bepalen en hij/zij wordt belast met het ontwerpen en optimaliseren van efficiënte en/of milieuvriendelijke productieprocessen en technologieën.
De productontwikkeling, productlancering en het kwaliteitsbeheer maken ook vaak deel uit van het takenpakket van een succesvolle bio-ingenieur.Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.