Opleiding: Chemie
Afstudeerrichting: Procestechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Dit is een praktijkgerichte opleiding met een brede wetenschappelijke onderbouw.
Naast organische, anorganische, analytische, beschrijvende, bio- en fysicochemie staan o.a. toegepaste fysica, wiskunde, statistiek, informatica, biologie, microbiologie en rapportering op het programma.
Er wordt veel aandacht besteed aan laboratoriumoefeningen voor het toetsen van de theoretische basisvorming aan de praktijk.
Doorheen de opleiding wordt voortdurend gewezen op het belang van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn tijdens de taakuitvoering.
In de meeste hogescholen kies je vanaf het tweede jaar een afstudeerrichting.
Naast de praktijk (labo\'s) die oploopt tot meer dan de helft van het studieprogramma poogt elke afstudeerrichting - naast de analytische, organische, instrumentele en fysicochemie en een stage - eigen klemtonen te leggen. 

Afstudeerrichting Procestechnologie
Hier wordt dieper ingegaan op het sturen, het optimaliseren en de controle van het chemisch productieproces. Via vakken als meet- en regeltechniek, instrumentele analyse, toegepaste mechanica, toegepaste elektriciteit/elektronica krijg je de nodige inzichten in de productietechnieken, de automatisering en instrumentering van het chemisch productieproces. 
Procestechnologie is die tak van de chemie die zich concentreert op het beheer, sturen en optimaliseren van chemische processen, rekening houdend met veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvereisten. 


Voor wie?
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding en je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding. Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je hebt oog voor veiligheid en milieu. Een degelijke basis van chemie is zeker aangewezen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je werkt als procestechnoloog in controlekamers voor supervisie en toezicht.
Je observeert, meet, observeert, regelt, beveiligt en stuurt geautomatiseerde besturingstechnieken binnen het chemisch proces. Je houdt rekening met veiligheids-, milieu- en kwaliteitsvereisten.
Voor zuivere laboanalysefuncties ben je minder goed opgeleid.
Je werkt vooral in bedrijven waar chemische productieprocessen worden opgezet.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Chemie zijn:

    Chemie : Biochemie (Professionele bachelor - HO)
    Chemie : Chemie (Professionele bachelor - HO)
    Chemie : Milieutechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg (11A)
    Kronenburgstraat 47
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken (9I)
    Salesianenlaan 90
2660 Hoboken
UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.