Opleiding: Pedagogie van het jonge kind
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Je wordt klaargestoomd om een pedagogisch coach te worden! Want PJK dat is opvoeden en coachen.
Je kan pedagogisch coach worden in de voorschoolse- en naschoolse opvang maar ook in de preventieve gezinsondersteuning of in huizen van het kind of in inloopteams of in MFC\'s of in scholen of...
Je leert er hoe je samen met ouders, kinderen én een team de kwaliteit van de kinderopvang hoog houdt of verbetert.
Je leert je medewerkers coachen.
Je beseft het belang van écht kwaliteitsvolle opvang en weet ook hoe je binnen opvanginitiatieven vernieuwt. Je ervaart het belang van spel en kan kennis over de ontwikkeling van kinderen vertalen naar de praktijk.Je krijgt de ruimte om je opleiding een persoonlijke toets te geven. 


Het programma is opgebouwd rond 3 pijlers:
- Het opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin:
hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.
Door een rijke opvangomgeving te creëren met een rijk aanbod uitgaande van observatie van de verschillende leefwerelden en ontwikkelingsbehoeften.
Daarnaast wordt ook veel belang gehecht aan de ondersteuning en erkenning van de plaats en de verantwoordelijkheid van de ouders, met respect voor de diversiteit tussen gezinnen.
- Het coachen van medewerkers:
hier gaat het om de vaardigheid om inzichten inzake opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de kindbegeleider.
Een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders, …
Dit met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk sociaal pedagogisch project van de voorziening.
Hierbij leer je hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met de gezinnen en de medewerkers van je team bij het uitbouwen van een aangepast pedagogisch aanbod voor kinderen en gezinnen.
- Het pedagogisch management:
het accent ligt hier op het praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.


Verkort traject:
De hogescholen organiseren een verkort traject. 
Dit richt zich tot twee doelgroepen:  • personen die al over een bachelordiploma beschikken (gezondheidszorg, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal-agogisch werk of leerkracht kleuter-, basisonderwijs).

  • kindbegeleiders met minimaal 5 jaar nuttige beroepservaring (7de jaar BSO) 


Het programma van de verkorte opleiding varieert van 90 tot 140 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding en de nuttige beroepservaring.
De duur is minimaal anderhalf jaar.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet nodig.
Een brede interesse, een goede taalbeheersing en, vooral, de bereidheid om de mouwen op te stropen zijn extra troeven. 


De opleiding behoort tot 3 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg + Sociaal-agogisch werk. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang.
Ook in Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en diensten voor opvoedingsondersteuning kan je terecht. Groeps- en gezinsopvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, ondersteuningsdiensten voor onthaalouders... Preventieve gezinsondersteuning: opvoedingswinkels, inloopteams, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning ... Jeugd- en speelpleinwerk: jeugddiensten, vzw\'s, spelotheken ... Organisaties voor kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsnoden; Pedagogische begeleidingsdiensten; Brugfiguurprojecten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal ()
    Slotstraat 28
1000 Brussel
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
Arteveldehogeschool, Campus Sint-Amandsberg (22F)
    J. Gerardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.