Opleiding: Chemie
Afstudeerrichting: Milieutechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biotechniek, Chemie, Natuurwetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Chemische processen liggen aan de basis van heel wat milieuproblemen, maar ze kunnen ook de oplossing zijn van vervuiling. Als milieutechnoloog zet jij je kennis van chemie in voor een betere – en schonere – toekomst.

De opleiding is een praktijkgerichte studie met een wetenschappelijke onderbouwing. Zo staan er op jouw lesprogramma vakken als organische en anorganische chemie, analytische, beschrijvende, bio- en fysicochemie. Je krijgt ook andere wetenschappelijke vakken als toegepaste fysica, wiskunde, statistiek, informatica, biologie, microbiologie en rapportering. Theoretische kennis zet je om in de praktijk tijdens de laboratoriumoefeningen. Meer dan de helft van je studie zal je spenderen in het labo, waarbij ook veel aandacht gaat naar het belang van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn.
Afhankelijk van de hogeschool kies je al bij de start of pas na een gemeenschappelijk eerste jaar voor een afstudeerrichting.
Kies je voor de afstudeerrichting Milieutechnologie, dan verdiep je je via (micro)biologische analyse in bronnen van vervuiling en de invloed daarvan op mens, plant en dier, de meting van verontreiniging en de sanering. Je lesprogramma wordt uitgebreid met vakken als microbiologie, ecologie, chemische analyse van water, bodem en lucht, milieutechnologie, -beheer en -recht. Op het einde van de opleiding kan je het getuigschrift Milieucoördinator B behalen.
Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.

Is deze opleiding iets voor jou?
Je bent geboeid door chemische processen je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding, waarin de focus ligt op milieu. Nauwkeurig en ordelijk werken, met oog voor veiligheid? Dat kan jij! Specifieke voorkennis is niet vereist, maar een stevige basis chemie is aangewezen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je werkt in een labo.
Je analyseert de structuur, de samenstelling, de eigenschappen en de functie van chemische verbindingen (grondstoffen, tussen- en eindproducten) ter ontwikkeling, samenstelling of ter kwaliteitscontrole.
Je kunt instaan voor het in orde brengen van preparaten of voor het opmaken van grafieken en rapporten van analyses of experimenten.
Je werkt als onderzoekstechnoloog, chemisch laboratoriumtechnoloog, chemisch analist, kwaliteitsverantwoordelijke of in een commercieel-technische functie. 
Vaak werk je onder de leiding van biologen, academisch geschoolde chemici, ingenieurs. 

Je gaat werken in onderzoeks- en controlelaboratoria van de petrochemie, de farmaceutische industrie, de fotochemie, de metallurgie, meststoffen-, kunststoffen-, textiel-, cosmetica-, chemicaliën-, synthetische vezels- en voedingsindustrie, in de laboratoria van openbare diensten (afvalmaatschappijen, milieudiensten), universiteiten, ziekenhuizen en centra voor wetenschappelijk onderzoek.
Afgestudeerden uit de afstudeerrichting Milieuzorg zijn vooral tewerkgesteld in:
- laboratoria van productiebedrijven (analyse van afvalstoffen)
- waterzuiveringsstations en afvalrecyclagebedrijven
- lucht- en bodemsaneringsindustrie
- algemene industrie (als milieucoördinator)
- overheidsdiensten (als milieuadviseur of milieuambtenaar).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Chemie zijn:

    Chemie : Biochemie (Professionele bachelor - HO)
    Chemie : Chemie (Professionele bachelor - HO)
    Chemie : Procestechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Odisee, Technologiecampus Gent ()
    Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
HOGENT, Campus Schoonmeersen (23E)
    Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 28-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.