LUCI: Leuvens universitair competentie instrument

Omschrijving:
Test ivm academische vaardigheden


Wat?
  • De test duurt maximaal 30 minuten en bevat 23 vragen. Hij test een aantal vaardigheden:
    • bv. snel begrijpen wat er in een tekst staat zonder die van A tot Z te moeten lezen
    • bv. de essentie halen uit een betoog
    • bv. snel de betekenis van een woord uit de context kunnen afleiden zonder dat je dat woord van tevoren al kende
    • bv. een aantal zinnen logisch achter elkaar kunnen plaatsen door middel van ‘structuurwoorden’ zodat je tot een logische alinea komt
  • Deze vaardigheden zijn nodig in alle opleidingen, over alle faculteiten heen, of je nu Taal- en Letterkunde studeert of Fysica, Rechtsgeleerdheid of Bio-Ingenieur, Arabistiek of Geneeskunde. Het is NIET ZO dat je, als je dat kunt, ook automatisch zult slagen! Daarvoor zijn immers nog andere competenties nodig.

Initiatiefnemer:
KU Leuven

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
2015