SID-in Studie-informatiedagen checklist studie-en beroepsinfo

Omschrijving:
Checklist vragen bij studie- en beroepskeuze.


Wat?

Denk jij na over wat je wilt doen na het secundair onderwijs?
Het is logisch dat er nog heel wat vragen niet beantwoord zijn.
Duid in deze checklist de vragen aan die je wilt beantwoord zien.
Neem het lijstje dan mee en bespreek het met de onderwijsinstellingen van je keuze.
Je kan deze cecklist ook gebruiken op opendeurdagen van onderwijsinstellingen.


Initiatiefnemer:
Departement Onderwijs & Vorming

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.