Orienteringstoets rekenvaardigheden en wetenschappen UCLL

Omschrijving:
Zelftest voorkennis voor PBAChemie, Biomedische laboratoriumtechnologie of Voedings- en dieetkunde aan de UCLL.


Wat?

Met deze oriënteringstoets kan je jezelf testen om na te gaan of je voldoende voorkennis hebt in rekenvaardigheden en/of wetenschappen om een opleiding Professionele Bachelor in de Chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie of Voedings- en dieetkunde aan het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KHLeuven te starten.
Afhankelijk van de opleiding(en) die je wenst te volgen, wordt er een gerichte online bevraging gegenereerd.
Deze bevraging heeft tot doel je parate kennis te evalueren. De vragen worden ingedeeld in vier niveaus.
Je start bij niveau 0 en kan maximaal niveau 3 behalen. Je krijgt per categorie (rekenvaardigheden, chemie of biologie) telkens maximaal 90 minuten tijd om de vragenreeks te doorlopen.


Initiatiefnemer:
UCLL

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Jaarlijkse actualisatie