SIMON - Studievaardigheden en -Interesse monitor

Omschrijving:
Zelfevaluatie-instrument voor laatste jaar secundair onderwijs.


Wat?

SIMON is een gratis studiekeuze-instrument dat binnen de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent werd en wordt ontwikkeld.
Het gaat om een online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke opleidingen aansluiten bij hun interesses en competenties met als einddoel een studiekeuze te maken die aansluit bij het persoonlijk potentieel.
De studiekiezers worden gesensibiliseerd over noodzakelijke instapcompetenties in het hoger onderwijs en worden indien nodig doorverwezen naar remediëringsactiviteiten.
Het instrument helpt een studiekiezer twee vragen beantwoorden:

  • welke opleidingen interesseren mij?
  • kan ik de opleiding die mij interesseert aan?

De interessevragenlijst werd specifiek ontwikkeld voor de context van het Vlaamse hoger onderwijs.


Initiatiefnemer:
UGent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
2013