Duits - Instaptest - UGent

Omschrijving:
Zelftest Duits voor kandidaat studenten


Wat?

Ben je een leerling in het middelbaar onderwijs, en wil je weten of de opleiding taal- en letterkunde met optie Duits aan de Universiteit Gent jouw ding is?
Om te weten wat de opleiding Duits precies omvat kan je een instaptest maken.
Deze test is niet bedoeld als \"toelatingsproef\", maar wel als een mogelijkheid om ons aanbod te verkennen.
Er is een filmpje met meer uitleg.
De instaptest is ingebed in de digitale test- en oefenomgeving van de afdeling Duits.
De toegangscode verkrijg je gratis op eenvoudig verzoek bij Thorsten Ries (Thorsten.Ries@UGent.be).


Initiatiefnemer:
Universiteit Gent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
2012