Voorkennis wiskunde voor statistiek voor bepaalde academische opleidingen UGent

Omschrijving:
Voorkennis wiskunde voor statistiek voor bepaalde opleidingen


Wat?

Wie Statistiek wil volgen, moet deze basisvaardigheden dus best al onder de knie te hebben.
Daarom rekenen we erop dat iedere (toekomstige) student Maths for Stats grondig doorneemt, nog vóór aanvang van de cursus Statistiek.
De wiskundige voorkennis die we van je verwachten, is eerder elementair, zoals je zal zien.
Drie topics worden behandeld:

  • getallenleer (met o.m. rekenkundige bewerkingen en de volgorde van bewerkingen)
  • vergelijkingen 
  • lineaire functies en grafieken

De hier aangereikte inhouden zijn uiteraard geen examenleerstof, maar vormen wel een absoluut noodzakelijk fundament.
Voor een aantal studenten (vooral de studenten die 5 uur wiskunde of meer hadden in het secundair onderwijs) zal het nut van Maths for Stats dan ook beperkt blijven tot het overtuigen dat hun voorkennis voldoende groot is.
Voor alle andere studenten hopen we dat deze pagina’s een goed hulpmiddel zullen zijn om dit verwachte basisniveau snel te bereiken.


Initiatiefnemer:
Universiteit Gent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.