Fysica - Zelftest UGent

Omschrijving:
Zelftest Fysica voor academische opleidingen.


Wat?

De Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft online een zelftest Fysica met als doel: een beeld te schetsen van wat verondersteld wordt als reeds verworven kennis uit het secundair onderwijs.
Dit betekent niet dat een student die slecht scoort op deze tests gedoemd is om te mislukken.
Deze tests zijn nog niet gevaloriseerd op hun voorspellende waarde .
Met andere woorden kan men - nadat men de tests heeft afgelegd - geen uitspraak doen over de slaagkansen voor deze vakken.
Je score op de examens hangt in hoge mate af van je studiemotivatie en -inzet.


Initiatiefnemer:
Universiteit Gent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.