Chemie - Zelfstudiepakket UGent

Omschrijving:
Instapcursus Chemie voor een academische opleiding.


Wat?

Het probleem van de meeste studenten die met het vak chemie worstelen, ligt hem aan het feit dat de basisbegrippen onvoldoende gekend zijn.
Daarom werd er een instapcursus chemie ontwikkeld voor de studenten REVAKI, LO en Bewegingswetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Logopedie en Audiologie.
De cursus omvat een zelfstudiepakket.
Er worden geen hoorcolleges voorzien.
Wie de inhoud van deze kleine syllabus beheerst, zal met een zeker comfort de lessen chemie kunnen volgen, zodat er meer ruimte overblijft voor het verwerken van nieuwe aspecten.

Je kan de cursus downloaden in pdf.


Initiatiefnemer:
Universiteit Gent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.