Wiskunde - USolv-IT

Omschrijving:
Elektronisch oefen- en toetsplatform met o.m. wiskundige oefeningen.


Wat?

USolv-IT is een elektronisch oefen- en toetsplatform en biedt haar gebruikers een grote voorraad aan interessante oefeningen aan, voor hergebruik en uitwisseling.

Voor wie is USolv-IT? We onderscheiden kort een aantal gebruikersgroepen:
USolv-IT Leerling...
... is bedoeld voor leerlingen van het secundair onderwijs, maar is voor iedereen vrij toegankelijk, zonder login of paswoord.
Er kunnen op basis van referentiegroepen, vakgebieden of vaardigheden random toetsen gemaakt worden op basis van vragen uit de wedstrijden van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

USolv-IT Leerkracht/ leerling...
... geeft aan leerkrachten de kans om op basis van o.m. de oefeningen zoals beschreven in USolv-IT Leerling zelfgemaakte,vaste toetsen op te stellen, die online aan te bieden aan hun leerlingen en nadien gerapporteerd te worden over de resultaten.

USolv-IT Docent...
... laat aan docenten uit het hoger onderwijs toe om per cursus een vakpagina te creëren, die gekoppeld is met een boomstructuur waaraan (zelfgemaakte) vragen hangen horende bij die cursus en zijn hoofdstukken.

USolv-IT Student...
... richt zich tot studenten hoger onderwijs.
Studenten oefenen binnen hun digitale leeromgeving (alle platformen) a.d.h.v. zelf lukraak samengestelde toetsen met oefeningen geselecteerd door hun docent.
Hierbij vertrekken ze b.v. van de inhoudstafel van hun cursus waarmee tevens de inhoud van de toets afgebakend wordt.Initiatiefnemer:
KU Leuven - UGent

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.