Academische taalvaardigheid - TaalVaST KU Leuven

Omschrijving:
Online testinstrument met als doel de taalvaardigheid van studenten na te gaan.


Wat?

Er wordt in de test gepeild naar de kennis en talige strategieën van de studenten.
De test wil geen uitgebreide taaldiagnose van elke student stellen,
maar heeft een signaalfunctie die aangeeft of de student de nodige strategieën en kennis bezit
om zich aan te passen aan de nieuwe context van het hoger onderwijs.
De test wordt in een aantal hogescholen en universiteiten afgenomen bij de start van een opleiding. 

De TaalVaST-test zou eventueel ook deel kunnen uitmaken van een oriënteringsbeleid bij overgang SO-HO. 


Initiatiefnemer:
KU Leuven - ILT

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
Website wordt regelmatig geactualiseerd.