Holland zelfonderzoek HZO - beroepskeuze

Omschrijving:
Holland zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes.


Wat?

Het HZO is een schriftelijk loopbaankeuze instrument dat door de deelnemer zelfstandig wordt ingevuld, gescoord en geïnterpreteerd.
Duur afname bedraagt 30 minuten.
De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende beroepen en functies.
Hierdoor is het HZO niet alleen een test, maar ook een zelfreflectie-instrument.
Het HZO is een bewerking van de Self Directed Search (SDS) van John Holland en de geactualiseerde opvolger van het BZO. 

Het HZO is gebaseerd op het RIASOC model en typeert personen en beroepen in de volgende categoriën:

  • Realistisch
  • Intellectueel
  • Artistiek
  • Sociaal
  • Ondernemend
  • Conventioneel 

Het HZO testboekje bestaat uit vier schalen:

  • Activiteiten (Wat doe ik graag?)
  • Vaardigheden (Wat kan ik?)
  • Beroepen (Wat wil ik?)
  • Eigenschappen en waarden (Wie ben ik?)

De test bestaat ook in een digitale versie.

Het HZO is ontwikkeld om de deelnemer te helpen bij de keuze voor een opleiding of beroep.
Te gebruiken door jongeren bij opleidings- of beroepskeuze, bij werkenden tijdens loopbaancoaching en bij werkzoekenden voor loopbaankeuze.
 


Initiatiefnemer:
Irene Platteel, Josien Uterwijk

Website:
Kostprijs:
Betalend

Uitgavejaar:
2008