LEMO - Leerstijl en motivatietesten

Omschrijving:
Testinstrument met als doel de leercompetenties en motivatiekenmerken van studenten te peilen.


Wat?

De Lemo-testen peilen naar de Leercompetenties en Motivatiekenmerken van leerlingen of studenten.
Het invullen van de test gebeurt online en neemt hooguit 15 minuten in beslag.
Wie deelneemt, krijgt onmiddellijk een feedbackrapport met toelichtingen en tips over zijn leervaardigheden en studiemotivatie: over wat er al prima loopt en over wat men nog kan doen om de kansen op studiesucces nog te vergroten.
Begeleiders krijgen per groep deelnemers een rapport waarmee ze zicht krijgen op de resultaten.
Dit maakt een efficiënte studiebegeleiding mogelijk.
Omdat de Lemo-testen enkel ten volle zinvol zijn als ze ingebed zijn in een pedagogisch ondersteunende werking, zijn ze enkel beschikbaar in school- of instellingsverband.


Initiatiefnemer:
Donche, V., Van Petegem, P., Van de Mosselaer, H. & Vermunt, J. (2010)

Website:
Kostprijs:
Niet gekend

Uitgavejaar:
2010