CoreTalents - Kerntalententest

Omschrijving:
Coaching van talenten


Wat?

Je zelfkennis bieden is de kern van wat we doen.
Vanuit dat inzicht coachen we mensen om positieve keuzes te maken en zich te ontplooien, zowel professioneel als privé.
CoreTalents brengt talent in kaart in opdracht van het bedrijfsleven, particulieren, het onderwijs en de overheid.
In het begin ging dat vooral over studiekeuze en job(her)oriëntering.


Initiatiefnemer:
CoreTalents vzw

Website:
Kostprijs:
Betalend

Uitgavejaar: