I-Prefer

Omschrijving:
Brengt je belangstelling voor opleidingen in het hoger onderwijs in kaart.


Wat?

De I-prefer is een belangstellingsproef voor laatstejaars secundair onderwijs.
Het is een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.
Een goed beeld van die belangstelling is immers een belangrijk sturend gegeven in je keuzeproces.
De I-Prefer is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat je de resultaten kunt vergelijken met leeftijdsgenoten.
14 belangstellingsdomeinen worden getoetst.
De leerling kan de relatieve sterkte van de verschillende domeinen bij zichzelf ontdekken en zichzelf situeren t.a.v. zijn leeftijdsgenoten.
Vanuit zijn resultaten kan hij het hoger onderwijs en de beroepenwereld exploreren via rechtstreekse linken naar informatie over overeenstemmende studierichtingen op \'www.onderwijskiezer.be\'.

De belangstellingsproef kan online afgelegd worden.


Initiatiefnemer:
Onderwijskiezer

Website:
Kostprijs:
Gratis

Uitgavejaar:
2011