• Columbus helpt je keuzebekwaam kiezen!

  Columbus is de naam van een nieuw Vlaamsbreed exploratie-instrument voor laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs die overwegen de stap te zetten naar hoger onderwijs.

 • Instaptoets lerarenopleiding

  De instaptoets lerarenopleiding is een verplichte, niet-bindende toets die aankomende studenten lerarenopleiding vóór inschrijving moeten afleggen.

 • Belangstellingsproef: I-Prefer

  Een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen.

 • Studiehouding: I-Study

  Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het hoger onderwijs. I-Study is een zelfevaluatie...

 • Vragenlijst studiekeuzetaken: VST

  Een zelfrapportagevragenlijst waarbij je jezelf beoordeelt op 6 keuzetaken,
  die belangrijk zijn in het keuzeproces naar het hoger onderwijs toe.

 • Explorer

  Een hulpmiddel om te ontdekken welke opleidingen in het hoger onderwijs jou kunnen boeien.