Universiteit Gent

Hoofdinstelling

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01     

Universiteit Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
09 331 01 01      

Academische bachelors

Afrikaanse talen en culturen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land- en bosbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Biowetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde
Economische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Fysica en sterrenkunde
Geneeskunde
Geografie en geomatica
Geologie
Geschiedenis - Algemene opleiding
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen - Bio-industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Industriële wetenschappen - Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen - Informatica
Informatica
Ingenieurswetenschappen: Architectuur
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Moraalwetenschappen
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen - China (China-traject)
Oosterse talen en culturen - China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen - Sociale agogiek
Politieke wetenschappen
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Social sciences - Communication studies (E)
Social sciences - Political sciences (E)
Social sciences - Sociology (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Toegepaste economische wetenschappen
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Masters

African Studies (E)
Agro- and Environmental Nematology (E)
Algemene economie
Aquaculture (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bestuurskunde en publiek management
Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en bioprocestechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen Land- en waterbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen Landbouwkunde
Bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
Biochemie en Biotechnologie
Biochemistry and Biotechnology (E)
Bioinformatics - Bioscience Engineering (E)
Bioinformatics - Engineering (E)
Bioinformatics - Systems Biology (E)
Biologie
Biology (E)
Biomedical Engineering (E)
Biomedical sciences (E)
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tropische plantaardige productie
Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen Voedingsindustrie
Business Economics - Accountancy (E)
Business Economics - Corporate finance (E)
Business Economics - Marketing (E)
Business Engineering - Data analytics (E)
Business Engineering - Finance (E)
Business Engineering - Operations management (E)
Chemical Engineering (E)
Chemistry (E)
Civil Engineering (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Computer Science Engineering (E)
Conflict and Development
Criminologische wetenschappen
Diergeneeskunde - Gezelschapsdieren
Diergeneeskunde - Herkauwers
Diergeneeskunde - Onderzoek
Diergeneeskunde - Paard
Diergeneeskunde - Varken, pluimvee en konijn
Economics (E)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electrical Engineering - Communication and information technology (E)
Electrical Engineering - Electronic circuits and systems (E)
Electromechanical Engineering: Control engineering and automation (E)
Electromechanical Engineering: Electrical power engineering (E)
Electromechanical Engineering: Maritime engineering (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical construction (E)
Electromechanical Engineering: Mechanical energy engineering (E)
Engineering Physics (E)
Environmental Technology and Engineering (Erasmus Mundus) (E)
Ergotherapeutische wetenschap
EU-studies
Farmaceutische zorg
Fire Safety Engineering (E)
Food Technology (E)
Fysica en Sterrenkunde
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling
Geografie
Geologie
Geology (E)
Geomatica en landmeetkunde
Geschiedenis
Gezondheidsvoorlichting en -bevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Handelswetenschappen - Finance & risk(risico) management
Handelswetenschappen - Fiscaliteit
Handelswetenschappen - Management en informatica
Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement
Historische taal- en letterkunde
Industrial Engineering and Operations Research (E)
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - ICT
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen Informatica
Industriële wetenschappen Landmeten
Industriële wetenschappen Milieukunde
Informatica
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Architectuurontwerp en bouwtechniek
Ingenieurswetenschappen Architectuur - Stadsontwerp en architectuur
Ingenieurswetenschappen Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken
Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Ingenieurswetenschappen Chemische technologie
Ingenieurswetenschappen Computerwetenschappen
Ingenieurswetenschappen Elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen Fotonica
Ingenieurswetenschappen Materiaalkunde
Ingenieurswetenschappen Toegepaste natuurkunde
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Elektrische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Maritieme techniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische constructie
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-Elektrotechniek - Mechanische energietechniek
Ingenieurswetenschappen Werktuigkunde-elektrotechniek - Regeltechniek en Automatisering
Kunstwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Bewegingsonderwijs
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Sporttraining en coaching
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Marine Biological Resources - Applied Marine Ecology and Conservation (E)
Marine Biological Resources - Global Ocean Change (E)
Marine Biological Resources - Management of Living Marine Resources (E)
Marine Biological Resources - Marine Environment Health (E)
Marine Biological Resources - Marine Food Production (E)
Meertalige communicatie
Moraalwetenschappen
Nuclear Fusion and Engineering Physics (E)
Nutrition and Rural Development (E)
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (Research Master) (E)
Photonics (E)
Physical land resources - Land resources engineering (E)
Physical land resources - Soil science (E)
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Lerarenopleiding
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (Erasmus Mundus) (E)
Sustainable Materials Engineering (E)
Taal- en letterkunde
Tandheelkunde
Textile Engineering (E)
Toerisme
Tolken
Vergelijkende moderne letterkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde


Master na master

Advanced dentistry - Endodontics (E)
Advanced dentistry - Orthodontics (E)
Advanced dentistry - Paediatric dentistry and special care (E)
Advanced dentistry - Periodontics (E)
Advanced dentistry - Reconstructive dentistry (E)
Advanced Studies in Linguistics - Cognitive and Functional Linguistics (E)
Advanced Studies in Linguistics - Linguistics in a Comparative Perspective (E)
Advanced Studies in Linguistics - Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)
Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Banking and Finance (E)
European Union Law (E)
Global Health
Huisartsgeneeskunde
Industriële farmacie
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Law and Economics (E)
Literatuurwetenschappen
Maritime Science (E)
Marketing Analysis (E)
Meertalige bedrijfscommunicatie
Notariaat
Nuclear Engineering (E)
Plant Biotechnology (E)
Space Studies (E)
Specialistische geneeskunde
Statistical Data Analysis (E)
Technology for Integrated Water Management (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygiëne


Schakelprogramma

African Studies
Bestuurskunde en het publiek management
Biochemie en de Biotechnologie / Biochemistry and Biotechnology
Bioinformatics - Systems Biology
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Plantaardige en dierlijke productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tropische plantaardige productie
Biowetenschappen: Land- en Tuinbouwkunde - Tuinbouwkunde
Biowetenschappen: Voedingsindustrie
Business Economics
Communicatiewetenschappen
Conflict and development
Economische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
EU-Studies
Gender en Diversiteit
Geografie
Geomatica en landmeetkunde
Geschiedenis
Gezondheidsvoorlichting en -bevordering
Handelswetenschappen
Industriële wetenschappen: Biochemie
Industriële wetenschappen: Bouwkunde
Industriële wetenschappen: Chemie
Industriële wetenschappen: Elektromechanica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Elektronica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - ICT
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Ingebedde systemen
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Multimedia en informatietechnologie
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Automatisering
Industriële wetenschappen: Elektrotechniek - Elektrotechniek
Industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Industriële wetenschappen: Informatica
Industriële wetenschappen: Landmeten
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Marine biological resources
Meertalige communicatie
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en Letterkunde
Toerisme
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


Postgraduaat


Specifieke lerarenopleidingen

Specifieke lerarenopleiding bio-ingenieurswetenschappen
Specifieke lerarenopleiding biologie
Specifieke lerarenopleiding chemie
Specifieke lerarenopleiding criminologische wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding economische wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding fysica
Specifieke lerarenopleiding geografie
Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, kunst en muziek
Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen
Specifieke lerarenopleiding informatica
Specifieke lerarenopleiding kunstwetenschappen en archelogie
Specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Specifieke lerarenopleiding politieke en sociale wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding psychologie en pedagogische wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding rechten
Specifieke lerarenopleiding taal- en letterkunde
Specifieke lerarenopleiding talen en culturen
Specifieke lerarenopleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Specifieke lerarenopleiding wiskunde


De campussen

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk 056 24 12 11     
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 09 331 00 31     

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk  056 24 12 11    


Academische bachelors
Organisatievorm

Masters
Organisatievorm


Schakelprogramma's
Universiteit Gent - Campus Gent

Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent  09 331 00 31    


Academische bachelors
Organisatievorm


Masters
Organisatievorm
Master-na-master


Specifieke lerarenopleiding


Postgraduaat


Schakelprogramma's
Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Gent - Campus Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   
Universiteit Gent - Campus Gent Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
   
  Afdeling Studieadvies
  Universiteitsforum (Ufo) Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 1ste verdieping 9000 Gent - +32 9 331 00 31     
   

Universiteit Gent - Campus Kortrijk


Universiteit Gent - Campus Gent

07-09-2019: Infodag  Industriële wetenschappen: Biochemie   (9.30 uur - 12.30 uur) 07-09-2019 07-09-2019 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de andere afstudeerrichtingen en voor de opleiding Biowetenschappen (industrieel ingenieur). De infodag gaat door in de Voskenslaan 270 (te voet of met de fiets) of de Valentin Vaerwyckweg 1 (auto). Inschrijven kan via deze link.


10-09-2019: Infodag  Vertalen   (10.00 uur - 13.00 uur) 10-09-2019 10-09-2019 40 Infomoment HO: Universiteit Gent - Campus Gent Infodag Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent Universiteit Gent - Campus Gent true DD/MM/YYYY

Ook voor de opleidingen Tolken en Meertalige communicatie. De infodag gaat door in de Groot-Brittanniëlei 45. Inschrijven kan via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Voorbereiding Diergeneeskunde -

Simon: online zelfevaluatie-instrument UGent -

Taaltests UGent -

Universiteit Gent - Campus Kortrijk

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging


Universiteit Gent - Campus Gent

Geen aanbod flexibel studeren op deze vestiging