Hoger beroepsonderwijs

Opleiding:
Lesmoment:
Onderwijsinstelling:

IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat - Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk
Molenaarsstraat 30 9000 Gent
09 235 82 40     

HBO-opleiding & Lesmoment

Verpleegkunde -  Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject