Hoger beroepsonderwijs

Opleiding:
Lesmoment:
Onderwijsinstelling:

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde - Samenwerkingsverband Odisee
Sainte-Adresseplein 12 1070 Anderlecht
02 520 86 30     

HBO-opleiding & Lesmoment

Verpleegkunde -  Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject