Elektromechanische systemen - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Deze opleiding leidt je al doende op tot een oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus. In de basisopleiding zitten vakken zoals elektriciteit, mechanica, pneumatica, veiligheid, tekening lezen en schema-analyse, lassen, onderhoud, rekentechniek, communicatie, geometrische meettechniek, hydraulica, ...

Je kan kiezen uit twee afstudeerrichtingen:

Meet- en regeltechnieken
Deze afstudeerrichting gaat dieper in op het PLC-programmeren en de regeltechnische automatisering van processen. Je taak zal er eerder in bestaan om de correcte werking van automatiseringen op te volgen en waar nodig bij te sturen.

Onderhoudstechnieken
In deze afstudeerrichting ga je de volledige opbouw van een industriële installatie dieper doorgronden. Hierdoor ben je in staat om een brede waaier aan technische problemen preventief aan te pakken, op te lossen of verbeteringen te realiseren.

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in de onderhoudsdiensten van bv. de maakindustrie, de farmaceutische, (petro)chemische, voedings-, bouw-, metaal- of energiesector , ... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

Artesis Plantijn
Thomas More
UCLL Diepenbeek / UCLL Heverlee
PXL
Vives
HOGENT
Odisee
Erasmushogeschool


Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Elektromechanische systemen
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Sanctie

Als je slaagt in je opleiding behaal je het diploma van Gegradueerde in Elektromechanische systemen (met afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken, of Onderhoudstechnieken).

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Ontwerp- en productechnologie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Kaai)

Nijverheidskaai 170   1070 Anderlecht
02 520 18 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

(Campus Spoor Noord (Wetenschap en Techniek))

Ellermanstraat 33   2060 Antwerpen
03 220 33 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

AP Hogeschool

(Campus Dodoens)

Leopoldstraat 42   2800 Mechelen
015 41 30 45     

Lesmoment: Avondtraject

Thomas More

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44     

Lesmoment: Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Proximus)

Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 375 700     

Lesmoment: Avondtraject

Hogeschool PXL

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan   3590 Diepenbeek
011 77 54 04     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan Gebouw B bus 1   3590 Diepenbeek
011 56 15 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Brugge Station)

Spoorwegstraat 12   8200 Sint-Andries
050 40 59 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Kortrijk)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 26 41 40     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Hogeschool Gent

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Odisee

(Technologiecampus Gent)

Gebroeders De Smetstraat 1   9000 Gent
09 265 86 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Odisee

(Campus Aalst)

Kwalestraat 154   9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Ambachtelijk metaalbewerker
Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator metaalovens ( knelpuntberoep)
Operator montage en assemblage ( knelpuntberoep)
Operator niet verspanende bewerkingen
Operator productie bouwmaterialen
Operator van een mechanische lift
Operator verspanende bewerkingen
Productieoperator metaalbewerking
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektrische en elektronische toestellen, bruingoed
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Thermisch behandelaar
Wikkelaar van elektrische spoelen

Interessante linksElektromechanische systemen - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Deze opleiding leidt je al doende op tot een oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus. In de basisopleiding zitten vakken zoals elektriciteit, mechanica, pneumatica, veiligheid, tekening lezen en schema-analyse, lassen, onderhoud, rekentechniek, communicatie, geometrische meettechniek, hydraulica, ...

Je kan kiezen uit twee afstudeerrichtingen:

Meet- en regeltechnieken
Deze afstudeerrichting gaat dieper in op het PLC-programmeren en de regeltechnische automatisering van processen. Je taak zal er eerder in bestaan om de correcte werking van automatiseringen op te volgen en waar nodig bij te sturen.

Onderhoudstechnieken
In deze afstudeerrichting ga je de volledige opbouw van een industriële installatie dieper doorgronden. Hierdoor ben je in staat om een brede waaier aan technische problemen preventief aan te pakken, op te lossen of verbeteringen te realiseren.

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in de onderhoudsdiensten van bv. de maakindustrie, de farmaceutische, (petro)chemische, voedings-, bouw-, metaal- of energiesector , ... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

Artesis Plantijn
Thomas More
UCLL Diepenbeek / UCLL Heverlee
PXL
Vives
HOGENT
Odisee
Erasmushogeschool


Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Elektromechanische systemen
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Sanctie

Als je slaagt in je opleiding behaal je het diploma van Gegradueerde in Elektromechanische systemen (met afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken, of Onderhoudstechnieken).

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Ontwerp- en productechnologie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Kaai)

Nijverheidskaai 170   1070 Anderlecht
02 520 18 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

(Campus Spoor Noord (Wetenschap en Techniek))

Ellermanstraat 33   2060 Antwerpen
03 220 33 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

AP Hogeschool

(Campus Dodoens)

Leopoldstraat 42   2800 Mechelen
015 41 30 45     

Lesmoment: Avondtraject

Thomas More

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44     

Lesmoment: Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Proximus)

Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 375 700     

Lesmoment: Avondtraject

Hogeschool PXL

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan   3590 Diepenbeek
011 77 54 04     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

UC Leuven-Limburg

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan Gebouw B bus 1   3590 Diepenbeek
011 56 15 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Brugge Station)

Spoorwegstraat 12   8200 Sint-Andries
050 40 59 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Kortrijk)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 26 41 40     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Hogeschool Gent

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Odisee

(Technologiecampus Gent)

Gebroeders De Smetstraat 1   9000 Gent
09 265 86 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Odisee

(Campus Aalst)

Kwalestraat 154   9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Ambachtelijk metaalbewerker
Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator metaalovens ( knelpuntberoep)
Operator montage en assemblage ( knelpuntberoep)
Operator niet verspanende bewerkingen
Operator productie bouwmaterialen
Operator van een mechanische lift
Operator verspanende bewerkingen
Productieoperator metaalbewerking
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektrische en elektronische toestellen, bruingoed
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Thermisch behandelaar
Wikkelaar van elektrische spoelen

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 14-09-2020