Bouwkundig tekenen - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De opleiding richt zich op het verwerven van een grondige kennis in al de details die in de nieuwe bouwkunst voorkomen, het onderzoeken en tekenen van deze details, eenvoudig en in hun meest complexe toepassing. 
In de verschillende studiejaren worden traditionele en nieuwe materialen besproken en de constructiewijzen behandeld en in tekening voorgesteld. 
De cursus beoogt variatie van individueel werk, werken in groepsverband en simultane studie. 
Je wordt eveneens opgeleid in informatica & toegepaste informatica in de bouw, zoals AutoCad, SketchUp, Revit, CAD 2D, ...

Met dit diploma op zak kan je als bouwkundig tekenaar aan de slag bij architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector. Je kan terechtkomen in verschillende contexten: de massiefbouw, skeletbouw en technische uitrusting. Bouwkundig Tekenaar is een knelpuntberoep: de vraag naar afgestudeerde bouwkundig tekenaars is zeer groot!

De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. 

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij architecten(bureaus), bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector, ... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

PXL
Howest
HOGENT

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Bouwkundig tekenen
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Sanctie

Als je je opleiding succesvol afrondt behaal je het diploma van Gegradueerde Bouwkundig tekenen.

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bouw, Toepaste architectuur,... behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Hogeschool PXL

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan   3590 Diepenbeek
011 77 54 04     

Lesmoment: Weekdagtraject

Howest

(Campus Brugge Station - BST1)

Rijselstraat 1   8200 Sint-Michiels
050 68 26 66     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Howest

(Campus Kortrijk Weide - Gebouw B)

Graaf Karel de Goedelaan 5   8500 Kortrijk
056 24 12 11     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Hogeschool Gent

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Interessante linksBouwkundig tekenen - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De opleiding richt zich op het verwerven van een grondige kennis in al de details die in de nieuwe bouwkunst voorkomen, het onderzoeken en tekenen van deze details, eenvoudig en in hun meest complexe toepassing. 
In de verschillende studiejaren worden traditionele en nieuwe materialen besproken en de constructiewijzen behandeld en in tekening voorgesteld. 
De cursus beoogt variatie van individueel werk, werken in groepsverband en simultane studie. 
Je wordt eveneens opgeleid in informatica & toegepaste informatica in de bouw, zoals AutoCad, SketchUp, Revit, CAD 2D, ...

Met dit diploma op zak kan je als bouwkundig tekenaar aan de slag bij architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector. Je kan terechtkomen in verschillende contexten: de massiefbouw, skeletbouw en technische uitrusting. Bouwkundig Tekenaar is een knelpuntberoep: de vraag naar afgestudeerde bouwkundig tekenaars is zeer groot!

De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat. 

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt bijvoorbeeld bij architecten(bureaus), bouwbedrijven, studiebureaus en toeleveringsfirma’s in de bouwsector, ... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

PXL
Howest
HOGENT

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Bouwkundig tekenen
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Sanctie

Als je je opleiding succesvol afrondt behaal je het diploma van Gegradueerde Bouwkundig tekenen.

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bouw, Toepaste architectuur,... behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Hogeschool PXL

(Campus Diepenbeek)

Agoralaan   3590 Diepenbeek
011 77 54 04     

Lesmoment: Weekdagtraject

Howest

(Campus Brugge Station - BST1)

Rijselstraat 1   8200 Sint-Michiels
050 68 26 66     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Howest

(Campus Kortrijk Weide - Gebouw B)

Graaf Karel de Goedelaan 5   8500 Kortrijk
056 24 12 11     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Hogeschool Gent

(Campus Schoonmeersen)

Valentin Vaerwyckweg 1   9000 Gent
09 243 20 04     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 31-08-2020