Logies-, restaurant en cateringmanagement - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De opleiding leidt mensen op om een operationele (management)functiue de horeca uit te oefenen. Centraal staan thema's als  productie en dienstverlening, communicatie, organisatie en commerciële vaardigheden. De opleiding die krijgt spitst zich toe op:

Operationele vaardigheden = je krijgt een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.
Managementvaardigheden = vakken rond de manier waarop horecabedrijven of -afdelingen in de verschillende dienstverlenende sectoren beheerd worden. 
ICT, administratie en bedrijfsmanagement 
Communicatie =  algemene vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven, …  

Er zijn 3 afstudeerrichtingen:
Catering
Nadruk op het organiseren en realiseren van evenementen en kennismaken met in logistiek, merchandising en trends in de catering.
Logies
Nadruk op algemene kennis van specifieke hotelinfrastructuur, inzicht in de organisatie van logiesverstrekkende bedrijven als hotels, vakantieparken en B&B’s.
Restaurant
Nadruk op het degusteren en analyseren, evalueren van wijnen, dranken en het  gerechten en het zoeken van de ideale combinatie dranken en gerechten. Je kan zelf menu's met aangepaste dranken samenstellen.

Niet elke instelling biedt de 3 afstudeerrichtingen aan. 

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in hotels, vakantieparken, restaurant(ketens),... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra. 

Meer info:

Erasmushogeschool
Artesis Plantijn
Vives

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Logies-, restaurant en cateringmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Economie, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

Sanctie

Als je de opleiding succesvol afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in Logies-, restaurant en cateringmanagement (met afstudeerrichting). 

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Hotelmanagement, Toerisme- & Recreatiemanagement, Office Management, Communicatiemanagement of Eventmanagement behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Bloemenhof)

Zespenningenstraat 70   1000 Brussel
02 213 61 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

AP Hogeschool Antwerpen

(Campus Meistraat)

Meistraat 5   2000 Antwerpen
03 220 57 97     

Lesmoment: Weekdagtraject

Hogeschool VIVES

(Campus Brugge Xaverianenstraat)

Xaverianenstraat 10   8200 Sint-Michiels
050 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Hotelconciërge
Maître d'hôtel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kamerpersoneel

Interessante linksLogies-, restaurant en cateringmanagement - Graduaatsopleiding

Klemtonen

De opleiding leidt mensen op om een operationele (management)functiue de horeca uit te oefenen. Centraal staan thema's als  productie en dienstverlening, communicatie, organisatie en commerciële vaardigheden. De opleiding die krijgt spitst zich toe op:

Operationele vaardigheden = je krijgt een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.
Managementvaardigheden = vakken rond de manier waarop horecabedrijven of -afdelingen in de verschillende dienstverlenende sectoren beheerd worden. 
ICT, administratie en bedrijfsmanagement 
Communicatie =  algemene vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven, …  

Er zijn 3 afstudeerrichtingen:
Catering
Nadruk op het organiseren en realiseren van evenementen en kennismaken met in logistiek, merchandising en trends in de catering.
Logies
Nadruk op algemene kennis van specifieke hotelinfrastructuur, inzicht in de organisatie van logiesverstrekkende bedrijven als hotels, vakantieparken en B&B’s.
Restaurant
Nadruk op het degusteren en analyseren, evalueren van wijnen, dranken en het  gerechten en het zoeken van de ideale combinatie dranken en gerechten. Je kan zelf menu's met aangepaste dranken samenstellen.

Niet elke instelling biedt de 3 afstudeerrichtingen aan. 

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in hotels, vakantieparken, restaurant(ketens),... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra. 

Meer info:

Erasmushogeschool
Artesis Plantijn
Vives

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Logies-, restaurant en cateringmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Economie, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

Sanctie

Als je de opleiding succesvol afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in Logies-, restaurant en cateringmanagement (met afstudeerrichting). 

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Hotelmanagement, Toerisme- & Recreatiemanagement, Office Management, Communicatiemanagement of Eventmanagement behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Bloemenhof)

Zespenningenstraat 70   1000 Brussel
02 213 61 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

AP Hogeschool Antwerpen

(Campus Meistraat)

Meistraat 5   2000 Antwerpen
03 220 57 97     

Lesmoment: Weekdagtraject

Hogeschool VIVES

(Campus Brugge Xaverianenstraat)

Xaverianenstraat 10   8200 Sint-Michiels
050 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Hotelconciërge
Maître d'hôtel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kamerpersoneel

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 25-11-2019