Productiebeheer - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Deze studierichting behoort tot verschillende studiegebieden, nl. Biotechniek, Handelswetenschappen, en Industriële wetenschapen en technologie.

Er zijn 2 afstudeerrichtingen: Land- & tuinbouw, of Maakindustrie.

Je wordt opgeleid tot productiebeheerder in een gevarieerde context, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest: 

 • bedrijfsverzorger intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) 
 • teamverantwoordelijke tuinbouw
 • onderhoudsverantwoordelijkee
 • polyvalente medewerker akkerbouw/melkvee
 • productieplanner
 • milieubeheer
 • kwaliteitscontrole voedselbedrijven
 • productieverantwoordelijke (technische operator) in een koekjesfabriek, industriële bakkerij, schrijnwerkerij, constructiebedrijf ...
 • ...

In de afstudeerrichting Land- en tuinbouw:

 • verken je de landbouwsector
 • draai je mee op een landbouwbedrijf
 • leer je over bedrijfsorganisatie (boekhouding, investeringen, ...)
 • kweek je en verzorg je dieren en gewassen
 • leer je over chemie en basismechnica
 • ...

In de afstudeerrichting Maakindustrie:

 • leer je de verschillende aspecten noodzakelijk om een productieafdeling te beheren, dit zowel op technisch als organisatorisch vlak.
 • Leer je over: product en kwaliteit, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, materialenleeer, productieplanning, logistiek, elektrische machines, mechanische toepassingen, financieel management, productieorganisatie, automatisering, sociale vaardigheden op de werkvloer

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in land- en tuinbouwbedrijven , maakbedrijven uit allerhande sectoren... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

Thomas More
Vives

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Productiebeheer
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Sanctie

Als je slaagt in je opleiding behaal je het diploma van Gegradueerde in het Procuctiebeheer (met afstudeerrichting Land- en tuinbouw, of Maakindustrie).

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, ontwerp- en productietechnologie of elektromechanica, agro- en biotechnologie, ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Roeselare)

Wilgenstraat 32   8800 Roeselare
051 23 23 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Boomkweker
Inspecteur land- en tuinbouw
Kweker - verzorger van dieren
Kweker van vis, week- en schelpdieren
Landbouwer
Landbouwkundig adviseur
Medewerker bosbouw
Pluim- en kleinveekweker
Productiemanager ( knelpuntberoep)
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Tuinbouwer
Verantwoordelijke industrieel onderhoud ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kwaliteitscontrole ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke onderhoud van gebouwen en infrastructuur
Verantwoordelijke planning en productiebeheer ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke productiemethodes en industrialisatie ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksProductiebeheer - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Deze studierichting behoort tot verschillende studiegebieden, nl. Biotechniek, Handelswetenschappen, en Industriële wetenschapen en technologie.

Er zijn 2 afstudeerrichtingen: Land- & tuinbouw, of Maakindustrie.

Je wordt opgeleid tot productiebeheerder in een gevarieerde context, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest: 

 • bedrijfsverzorger intensieve veehouderij (varkens, pluimvee) 
 • teamverantwoordelijke tuinbouw
 • onderhoudsverantwoordelijkee
 • polyvalente medewerker akkerbouw/melkvee
 • productieplanner
 • milieubeheer
 • kwaliteitscontrole voedselbedrijven
 • productieverantwoordelijke (technische operator) in een koekjesfabriek, industriële bakkerij, schrijnwerkerij, constructiebedrijf ...
 • ...

In de afstudeerrichting Land- en tuinbouw:

 • verken je de landbouwsector
 • draai je mee op een landbouwbedrijf
 • leer je over bedrijfsorganisatie (boekhouding, investeringen, ...)
 • kweek je en verzorg je dieren en gewassen
 • leer je over chemie en basismechnica
 • ...

In de afstudeerrichting Maakindustrie:

 • leer je de verschillende aspecten noodzakelijk om een productieafdeling te beheren, dit zowel op technisch als organisatorisch vlak.
 • Leer je over: product en kwaliteit, communicatie- en informatievaardigheden, veiligheid, gezondheid en milieu, materialenleeer, productieplanning, logistiek, elektrische machines, mechanische toepassingen, financieel management, productieorganisatie, automatisering, sociale vaardigheden op de werkvloer

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in land- en tuinbouwbedrijven , maakbedrijven uit allerhande sectoren... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

Meer info:

Thomas More
Vives

Studieomvang

120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Productiebeheer
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Sanctie

Als je slaagt in je opleiding behaal je het diploma van Gegradueerde in het Procuctiebeheer (met afstudeerrichting Land- en tuinbouw, of Maakindustrie).

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, ontwerp- en productietechnologie of elektromechanica, agro- en biotechnologie, ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Thomas More

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 10     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Katholieke Hogeschool VIVES

(Campus Roeselare)

Wilgenstraat 32   8800 Roeselare
051 23 23 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Boomkweker
Inspecteur land- en tuinbouw
Kweker - verzorger van dieren
Kweker van vis, week- en schelpdieren
Landbouwer
Landbouwkundig adviseur
Medewerker bosbouw
Pluim- en kleinveekweker
Productiemanager ( knelpuntberoep)
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Tuinbouwer
Verantwoordelijke industrieel onderhoud ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kwaliteitscontrole ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke onderhoud van gebouwen en infrastructuur
Verantwoordelijke planning en productiebeheer ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke productiemethodes en industrialisatie ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 31-08-2020