Winkelmanagement - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende facetten van het dagelijks beheer van een winkel, zoals verkooptechnieken, voorraadbeheer, communicatie met klanten en personeel, boekhouding, personeelszaken.
Je komt één dag per week naar het CVO om de meer theoretische opleidingsonderdelen te volgen en je werkt één dag per week in een winkel onder de vorm van werkplekleren.
Hierbij word je begeleid door een coach op de werkvloer en een lector-begeleider van de school.

De opleiding is gebaseerd op de erkende onderwijskwalificatie “Graduaat in het winkelmanagement” die samengesteld is uit de erkende beroepskwalificaties “Winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt” en “Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt”. 
Meer info vind je hier

Modules:

 • commercieel beheer en marketing  (20 stp.)
 • organisatie en ondernemen  (20 stp.)
 • logistiek beheer   (9 stp.)
 • financieel beheer  (6 stp.)
 • leiding geven en HR  (12 stp.)
 • communicatie   (12 stp.)
 • integratie basis (werkplekleren) (17 stp.) - integratie verdiepend (werkplekleren)  (24 stp.)

Studieomvang

120 stp.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Winkelmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Extra

Deze opleiding bereidt je voor op een job als afdelingsverantwoordelijke in een grote winkelketen of winkelmanager in een klein tot middelgroot verkooppunt en dit in uiteenlopende sectoren gaande van voedingsnijverheid, kleding en textiel, elektro en multimedia, doehetzelf ketens, enz …

De HoGent biedt een vervolgtraject aan. Het traject omvat vrijstellingen voor cursisten met het graduaatsdiploma winkelmanagement die binnen de HoGent het diploma van professionele bachelor retailmanagement wensen te behalen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Interessante links

VKS - Onderwijskwalificatie Graduaat: Winkelmanagement

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verantwoordelijke verkoop
Winkeldirecteur ( knelpuntberoep)
Winkelmanager klein- en detailhandel ( knelpuntberoep)

VDAB - Beroepenfilm: Afdelingsverantwoordelijke verkoop

Winkelmanagement - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende facetten van het dagelijks beheer van een winkel, zoals verkooptechnieken, voorraadbeheer, communicatie met klanten en personeel, boekhouding, personeelszaken.
Je komt één dag per week naar het CVO om de meer theoretische opleidingsonderdelen te volgen en je werkt één dag per week in een winkel onder de vorm van werkplekleren.
Hierbij word je begeleid door een coach op de werkvloer en een lector-begeleider van de school.

De opleiding is gebaseerd op de erkende onderwijskwalificatie “Graduaat in het winkelmanagement” die samengesteld is uit de erkende beroepskwalificaties “Winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt” en “Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt”. 
Meer info vind je hier

Modules:

 • commercieel beheer en marketing  (20 stp.)
 • organisatie en ondernemen  (20 stp.)
 • logistiek beheer   (9 stp.)
 • financieel beheer  (6 stp.)
 • leiding geven en HR  (12 stp.)
 • communicatie   (12 stp.)
 • integratie basis (werkplekleren) (17 stp.) - integratie verdiepend (werkplekleren)  (24 stp.)

Studieomvang

120 stp.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Winkelmanagement
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Extra

Deze opleiding bereidt je voor op een job als afdelingsverantwoordelijke in een grote winkelketen of winkelmanager in een klein tot middelgroot verkooppunt en dit in uiteenlopende sectoren gaande van voedingsnijverheid, kleding en textiel, elektro en multimedia, doehetzelf ketens, enz …

De HoGent biedt een vervolgtraject aan. Het traject omvat vrijstellingen voor cursisten met het graduaatsdiploma winkelmanagement die binnen de HoGent het diploma van professionele bachelor retailmanagement wensen te behalen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (LBC)

()

Sudermanstraat 5   2000 Antwerpen
03 220 89 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Interessante links

VKS - Onderwijskwalificatie Graduaat: Winkelmanagement

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verantwoordelijke verkoop
Winkeldirecteur ( knelpuntberoep)
Winkelmanager klein- en detailhandel ( knelpuntberoep)

VDAB - Beroepenfilm: Afdelingsverantwoordelijke verkoop

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus CVO COOVI Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Leuven CVO Mobyus Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Blairon Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (LBC) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-03-2016