Informatica: netwerkbeheer - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Gemeenschappelijk basistraject
In elf gemeenschappelijke modules leer je de beginselen van zowel programmeren als netwerken. Enerzijds leg je de basis om een gefundeerde oplossing voor een probleem te kunnen formuleren; anderzijds vul je de vervolgmodules aan met specifieke technieken op het vlak van presentatie, documentatie, analyse, communicatie en organisatie, databanken, multimedia … De spreiding van deze modules over drie semesters biedt je de nodige ruimte om een verantwoorde keuze te maken uit het vervolgaanbod.

Netwerkbeheer is een afstudeerrichting van de richting Informatica.
Hier verdiep je je in vijf specifieke modules in opzet en beheer van netwerken met een diversiteit van besturingssystemen en actieve componenten. Daarbij gaat het veeleer om tijdloze concepten dan productgebonden implementaties. Ook efficiënt troubleshooten en aandacht voor beveiliging krijgt de nodige aandacht. In deze praktijkgerichte optie komt naast de infrastructuur ook het gebruikersaspect aan bod: je leert hoe je in een netwerk diensten (o.a. e-mail, webservices, groupware, file- en printersharing, enz…) voor verschillende gebruikersgroepen kunt opzetten en onderhouden.

CVO Lethas organiseert een voortraject Nederlands toegespitst op basis informatica-kennis: hierbij gaat het zowel om woordenschat als taalvaardigheid m.b.t. reële situaties in een informatica-context. 

Studieomvang

1100 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica: netwerkbeheer
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica-netwerkbeheer.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 69 03     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8000 Brugge
053 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst

(Campus Sinte-Annalaan)

Sinte Annalaan 99b   9300 Aalst
053 739211     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Webmaster

VDAB - Beroepenfilm: Netwerkbeheerder

Interessante linksInformatica: netwerkbeheer - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Gemeenschappelijk basistraject
In elf gemeenschappelijke modules leer je de beginselen van zowel programmeren als netwerken. Enerzijds leg je de basis om een gefundeerde oplossing voor een probleem te kunnen formuleren; anderzijds vul je de vervolgmodules aan met specifieke technieken op het vlak van presentatie, documentatie, analyse, communicatie en organisatie, databanken, multimedia … De spreiding van deze modules over drie semesters biedt je de nodige ruimte om een verantwoorde keuze te maken uit het vervolgaanbod.

Netwerkbeheer is een afstudeerrichting van de richting Informatica.
Hier verdiep je je in vijf specifieke modules in opzet en beheer van netwerken met een diversiteit van besturingssystemen en actieve componenten. Daarbij gaat het veeleer om tijdloze concepten dan productgebonden implementaties. Ook efficiënt troubleshooten en aandacht voor beveiliging krijgt de nodige aandacht. In deze praktijkgerichte optie komt naast de infrastructuur ook het gebruikersaspect aan bod: je leert hoe je in een netwerk diensten (o.a. e-mail, webservices, groupware, file- en printersharing, enz…) voor verschillende gebruikersgroepen kunt opzetten en onderhouden.

CVO Lethas organiseert een voortraject Nederlands toegespitst op basis informatica-kennis: hierbij gaat het zowel om woordenschat als taalvaardigheid m.b.t. reële situaties in een informatica-context. 

Studieomvang

1100 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica: netwerkbeheer
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica-netwerkbeheer.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus

(CVO COOVI)

Emile Grysonlaan 1   1070 Anderlecht
02 526 51 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 69 03     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8000 Brugge
053 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst

(Campus Sinte-Annalaan)

Sinte Annalaan 99b   9300 Aalst
053 739211     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Webmaster

VDAB - Beroepenfilm: Netwerkbeheerder

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 05-10-2017