Verpleegkunde - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Het HBO Verpleegkunde bestaat uit drie studiejaren waarin vijf modules elkaar opvolgen. 
De klassieke vakken worden vervangen door thema’s. In elke module wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden.
Elk thema bevat : • theoretische achtergronden 

 • demonstratie en inoefenen van vaardigheden

 • communicatieve vaardigheden

 • attitudevorming en zelfreflectie 


Elke module is opgebouwd uit afwisselend les en stage. 
Je kan per module  inschrijven.
Je kan starten op 1 september en 1 februari. 
Elke school beslist zelf of ze een module tweemaal laten starten of niet.
Het minimum aantal wekelijkse lesuren is 36, waarvan 28 lestijden en 8 uren gedifferentieerde onderwijsactiviteiten.
Daarnaast moeten er ook minstens 4 uur opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten per week worden georganiseerd.
Je kan slechts één module tegelijk volgen.

Wanneer je slaagt in een module ontvang je telkens een deelcertificaat.
Het geheel van alle deelcertificaten geeft je recht op het diploma “graduaat verpleegkunde”. 

Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
Dit is de startmodule.
Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod.
Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden. 

Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.
Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.
Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen  je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. 
Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. 
Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft.  

Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. 
Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het  coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal.  
Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek.  Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg 

 • Ouderen- en Thuiszorg 

 • Ziekenhuisverpleegkunde 


Stages zijn een essentieel onderdeel binnen de opleiding HBO verpleegkunde. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in.
De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in het leertraject en is conform de Europese richtlijn. Uiteraard loop je stage in overeenstemming met de module die je volgt. 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet voldaan hebben aan de leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12) én in het bezit zijn van één van deze studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO);
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • diploma van een bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend (krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst) als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.
  Bij het ontbreken van zo’n erkenning kan de toelatingsklassenraad personen toelaten die een studiebewijs behaald hebben in een land buiten de Europese Unie, als dat studiebewijs daar toelating geeft tot het hoger onderwijs.

Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen of op basis van het algemene niveau van de kandidaat.
Dit algemene niveau wordt getoetst aan de hand van een toelatingsproef.
Deze proef omvat meestal een intakegesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan + een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.
De toelatingsproef  wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad en dient georganiseerd te worden binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart. Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden.
Doet hij dat, dan moet die mogelijkheid in het schoolreglement vermeld worden en kan de school een verzoek van een kandidaat-cursist tot de organisatie van een toelatingsproef niet weigeren.
Een toelatingsproef moet georganiseerd worden als de cursist erom vraagt. 
Een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad – al dan niet op basis van een toelatingsproef – is net als in het gewoon secundair onderwijs schooloverstijgend.
Een cursist die na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad is ingeschreven, voldoet nog steeds aan de toelatingsvoorwaarden als hij zich in de loop van het schooljaar in een andere school wil inschrijven, tenzij de bewuste toelatingsvoorwaarde in de andere school niet van toepassing is.  

Situering

 
Studierichting: Verpleegkunde
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,

Sanctie

Je kunt volgende studiebewijzen behalen:

 • een deelcertificaat: als je geslaagd bent in een module
 • diploma van gegradueerde in de verpleegkunde: als je geslaagd bent in alle modules
 • diploma van secundair onderwijs: als je de tweede graad SO met succes hebt gevolgd en geslaagd bent in deze opleiding. 
  Na geslaagd te zijn in de tweede module (verpleegkundige basiszorg) kan je een erkenning aanvragen als zorgkundige.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Sainte-Adresseplein 12   1070 Anderlecht
02 520 86 30     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Jette

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Laarbeeklaan 121   1090 Jette
02 472 52 43     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen

(Samenwerkingsverband KdG HBO5)

Lokkaardstraat 6   2018 Antwerpen
03 260 66 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Stedelijk Lyceum Lamorinière

(Samenwerkingsverband AP–HZS)

Lange Beeldekensstraat 267   2060 Antwerpen
03 217 71 16     

Lesmoment: Weekdagtraject

HIVSET

(Samenwerkingsverband Track5)

Herentalsstraat 70   2300 Turnhout
014 47 13 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Aloysiusinstituut

(Samenwerkingsverband Track5)

Kolveniersvest 24   2500 Lier
03 480 17 66     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Track5)

Rooienberg 23   2570 Duffel
015 30 38 83     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Augustijnenstraat 78   2800 Mechelen
015 20 69 47     

Lesmoment: Weekdagtraject

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband HBO5 Leuven)

Naamsestraat 105   3000 Leuven
016 23 07 66     

Lesmoment: Weekdagtraject

Busleyden Atheneum - Campus Heverlee

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Interleuvenlaan 3-5   3001 Heverlee
016 905 530     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Salvatorstraat 20   3500 Hasselt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5)

Kunstlaan 1   3500 Hasselt
011 26 05 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO Verpleegkunde Genk

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Schiepse Bos 5   3600 Genk
011 18 06 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Neerpelt

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Stationsstraat 74   3910 Neerpelt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8000 Brugge
053 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Barrièrestraat 2d   8000 Brugge
050 977 555     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Brugge

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Rijselstraat 3   8200 Sint-Michiels
0499 77 47 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Oostende

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Leffingestraat 1   8400 Oostende
059 70 68 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Frère Orbanstraat 145A   8400 Oostende
059 711 555     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Campus Howest

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Stasegemsestraat 110   8500 Kortrijk
0499 69 11 62     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-campus Veurne

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Bulskampstraat 39   8630 Bulskamp
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Tielt

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grote Hulststraat 55   8700 Tielt
051 40 27 65     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Waregem

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Vijfseweg 2   8790 Waregem
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Roeselare

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Westlaan 99   8800 Roeselare
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Ieper

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Ter Waarde 20   8900 Ieper
056 28 06 00     

Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren

BenedictusPoort voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Kortrijksesteenweg 1024   9000 Gent
09 222 37 82     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

J. Guislainstraat 43   9000 Gent
09 216 35 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Molenaarsstraat 30   9000 Gent
09 235 82 40     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Gent

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Keramiekstraat 80   9000 Gent
09 243 23 81     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Hospitaalstraat 23   9100 Sint-Niklaas
03 7808907     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut St.Niklaas

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Noordlaan 32   9100 Sint-Niklaas
0499 69 11 61     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Leopoldlaan 9   9300 Aalst
053 703379     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Aalst

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
0493 31 75 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Ronse

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Ninovestraat 169   9600 Ronse
0477 25 41 89     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

De Colfmackerstraat 11   9620 Zottegem
09 391 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Sint-Elisabeth Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 20   9700 Oudenaarde
055 31 13 94     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Deinze

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Peter Benoitlaan 10   9800 Deinze
0499 776530     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Zuidmoerstraat 125   9900 Eeklo
09 341 82 29     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

VDAB - Studie schoolverlaters: HBO5_verpleegkunde.pdf

Verpleegkunde - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Het HBO Verpleegkunde bestaat uit drie studiejaren waarin vijf modules elkaar opvolgen. 
De klassieke vakken worden vervangen door thema’s. In elke module wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden.
Elk thema bevat : • theoretische achtergronden 

 • demonstratie en inoefenen van vaardigheden

 • communicatieve vaardigheden

 • attitudevorming en zelfreflectie 


Elke module is opgebouwd uit afwisselend les en stage. 
Je kan per module  inschrijven.
Je kan starten op 1 september en 1 februari. 
Elke school beslist zelf of ze een module tweemaal laten starten of niet.
Het minimum aantal wekelijkse lesuren is 36, waarvan 28 lestijden en 8 uren gedifferentieerde onderwijsactiviteiten.
Daarnaast moeten er ook minstens 4 uur opleidingsgebonden persoonlijke activiteiten per week worden georganiseerd.
Je kan slechts één module tegelijk volgen.

Wanneer je slaagt in een module ontvang je telkens een deelcertificaat.
Het geheel van alle deelcertificaten geeft je recht op het diploma “graduaat verpleegkunde”. 

Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
Dit is de startmodule.
Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod.
Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden. 

Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.
Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.
Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen  je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. 
Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. 
Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft.  

Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. 
Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het  coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal.  
Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek.  Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg 

 • Ouderen- en Thuiszorg 

 • Ziekenhuisverpleegkunde 


Stages zijn een essentieel onderdeel binnen de opleiding HBO verpleegkunde. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in.
De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in het leertraject en is conform de Europese richtlijn. Uiteraard loop je stage in overeenstemming met de module die je volgt. 

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet voldaan hebben aan de leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12) én in het bezit zijn van één van deze studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO);
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • diploma van een bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend (krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst) als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.
  Bij het ontbreken van zo’n erkenning kan de toelatingsklassenraad personen toelaten die een studiebewijs behaald hebben in een land buiten de Europese Unie, als dat studiebewijs daar toelating geeft tot het hoger onderwijs.

Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen of op basis van het algemene niveau van de kandidaat.
Dit algemene niveau wordt getoetst aan de hand van een toelatingsproef.
Deze proef omvat meestal een intakegesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan + een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.
De toelatingsproef  wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad en dient georganiseerd te worden binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart. Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden.
Doet hij dat, dan moet die mogelijkheid in het schoolreglement vermeld worden en kan de school een verzoek van een kandidaat-cursist tot de organisatie van een toelatingsproef niet weigeren.
Een toelatingsproef moet georganiseerd worden als de cursist erom vraagt. 
Een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad – al dan niet op basis van een toelatingsproef – is net als in het gewoon secundair onderwijs schooloverstijgend.
Een cursist die na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad is ingeschreven, voldoet nog steeds aan de toelatingsvoorwaarden als hij zich in de loop van het schooljaar in een andere school wil inschrijven, tenzij de bewuste toelatingsvoorwaarde in de andere school niet van toepassing is.  

Situering

 
Studierichting: Verpleegkunde
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,

Sanctie

Je kunt volgende studiebewijzen behalen:

 • een deelcertificaat: als je geslaagd bent in een module
 • diploma van gegradueerde in de verpleegkunde: als je geslaagd bent in alle modules
 • diploma van secundair onderwijs: als je de tweede graad SO met succes hebt gevolgd en geslaagd bent in deze opleiding. 
  Na geslaagd te zijn in de tweede module (verpleegkundige basiszorg) kan je een erkenning aanvragen als zorgkundige.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Sainte-Adresseplein 12   1070 Anderlecht
02 520 86 30     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Jette

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Laarbeeklaan 121   1090 Jette
02 472 52 43     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen

(Samenwerkingsverband KdG HBO5)

Lokkaardstraat 6   2018 Antwerpen
03 260 66 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Stedelijk Lyceum Lamorinière

(Samenwerkingsverband AP–HZS)

Lange Beeldekensstraat 267   2060 Antwerpen
03 217 71 16     

Lesmoment: Weekdagtraject

HIVSET

(Samenwerkingsverband Track5)

Herentalsstraat 70   2300 Turnhout
014 47 13 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Aloysiusinstituut

(Samenwerkingsverband Track5)

Kolveniersvest 24   2500 Lier
03 480 17 66     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Track5)

Rooienberg 23   2570 Duffel
015 30 38 83     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Augustijnenstraat 78   2800 Mechelen
015 20 69 47     

Lesmoment: Weekdagtraject

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband HBO5 Leuven)

Naamsestraat 105   3000 Leuven
016 23 07 66     

Lesmoment: Weekdagtraject

Busleyden Atheneum - Campus Heverlee

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Interleuvenlaan 3-5   3001 Heverlee
016 905 530     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Salvatorstraat 20   3500 Hasselt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5)

Kunstlaan 1   3500 Hasselt
011 26 05 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO Verpleegkunde Genk

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Schiepse Bos 5   3600 Genk
011 18 06 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Neerpelt

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Stationsstraat 74   3910 Neerpelt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8000 Brugge
053 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Barrièrestraat 2d   8000 Brugge
050 977 555     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Brugge

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Rijselstraat 3   8200 Sint-Michiels
0499 77 47 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Oostende

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Leffingestraat 1   8400 Oostende
059 70 68 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Frère Orbanstraat 145A   8400 Oostende
059 711 555     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Campus Howest

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Stasegemsestraat 110   8500 Kortrijk
0499 69 11 62     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-campus Veurne

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Bulskampstraat 39   8630 Bulskamp
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Tielt

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grote Hulststraat 55   8700 Tielt
051 40 27 65     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Waregem

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Vijfseweg 2   8790 Waregem
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Roeselare

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Westlaan 99   8800 Roeselare
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Ieper

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Ter Waarde 20   8900 Ieper
056 28 06 00     

Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren

BenedictusPoort voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Kortrijksesteenweg 1024   9000 Gent
09 222 37 82     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

J. Guislainstraat 43   9000 Gent
09 216 35 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Molenaarsstraat 30   9000 Gent
09 235 82 40     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Gent

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Keramiekstraat 80   9000 Gent
09 243 23 81     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Hospitaalstraat 23   9100 Sint-Niklaas
03 7808907     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut St.Niklaas

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Noordlaan 32   9100 Sint-Niklaas
0499 69 11 61     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Leopoldlaan 9   9300 Aalst
053 703379     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Aalst

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
0493 31 75 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Ronse

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Ninovestraat 169   9600 Ronse
0477 25 41 89     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

De Colfmackerstraat 11   9620 Zottegem
09 391 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Sint-Elisabeth Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 20   9700 Oudenaarde
055 31 13 94     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Deinze

(Samenwerkingsverband HoGent-HBO5)

Peter Benoitlaan 10   9800 Deinze
0499 776530     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Zuidmoerstraat 125   9900 Eeklo
09 341 82 29     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

VDAB - Studie schoolverlaters: HBO5_verpleegkunde.pdf

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
BenedictusPoort voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus Treshold (B1)
Busleyden Atheneum - Campus Jette Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus Treshold (B1)
HBO Verpleegkunde Genk Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5 Verpleegkunde Hast Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Neerpelt Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5-Campus Brugge Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Roeselare Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Tielt Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Waregem Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HIVSET Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Sint-Elisabeth Oudenaarde Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
Provinciaal instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 Treshold (B1)
Sint-Aloysiusinstituut Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Norbertusinstituut Antwerpen Samenwerkingsverband KdG HBO5 Treshold (B1)
Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband HBO5 Leuven Treshold (B1)
Stedelijk Lyceum Lamorinière Samenwerkingsverband AP–HZS Treshold (B1)
STUVOplus Campus Waas Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Aalst Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Campus Howest Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Deinze Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Gent Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Oostende Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Ronse Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut St.Niklaas Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 Treshold (B1)
ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 19-02-2019