Arbeidsorganisatie (Ondernemingsmanagement) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

In deze opleiding ontwikkel je de noodzakelijke competenties en inzichten om verantwoordelijkheden op te nemen in professionele organisaties en meer in het bijzonder in een managementfunctie.
Je verwerft managementcapaciteiten en inzichten in bedrijfsorganisatorische processen.
Zowel leidinggevend als communicatief maak je in de opleiding een forse sprong vooruit.
De opleiding is uitermate praktijkgericht met voorbeelden uit de echte beroepspraktijk. 
Je mag rekenen op diverse werkvormen waaronder praktijkonderzoek, ‘serious games’, begeleid zelfstandig leren, teamwerk, …
Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling met medecursisten die elk ook hun knowhow inbrengen.

Gediplomeerden komen vaak terecht in middenmanagementfuncties.
Ze maken promotie en nemen enthousiast bijvoorbeeld één van volgende functies op: productmanager, diensthoofd, personeelsmedewerker, beleidsmedewerker, teamverantwoordelijke, …
Ze zijn zowel werkzaam in private ondernemingen, social en non-profit sector als overheidssector.

Het standaardtraject duurt 6 semesters. Instappen kan elk semester.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Arbeidsorganisatie (Ondernemingsmanagement)
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Ondernemingsmanagement.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Adviseur bedrijfsorganisatie en management

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksArbeidsorganisatie (Ondernemingsmanagement) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

In deze opleiding ontwikkel je de noodzakelijke competenties en inzichten om verantwoordelijkheden op te nemen in professionele organisaties en meer in het bijzonder in een managementfunctie.
Je verwerft managementcapaciteiten en inzichten in bedrijfsorganisatorische processen.
Zowel leidinggevend als communicatief maak je in de opleiding een forse sprong vooruit.
De opleiding is uitermate praktijkgericht met voorbeelden uit de echte beroepspraktijk. 
Je mag rekenen op diverse werkvormen waaronder praktijkonderzoek, ‘serious games’, begeleid zelfstandig leren, teamwerk, …
Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling met medecursisten die elk ook hun knowhow inbrengen.

Gediplomeerden komen vaak terecht in middenmanagementfuncties.
Ze maken promotie en nemen enthousiast bijvoorbeeld één van volgende functies op: productmanager, diensthoofd, personeelsmedewerker, beleidsmedewerker, teamverantwoordelijke, …
Ze zijn zowel werkzaam in private ondernemingen, social en non-profit sector als overheidssector.

Het standaardtraject duurt 6 semesters. Instappen kan elk semester.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Arbeidsorganisatie (Ondernemingsmanagement)
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Ondernemingsmanagement.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Adviseur bedrijfsorganisatie en management

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Blairon Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 29-11-2017