Topograaf - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Praktische vakken
In tegenstelling tot traditionele meetmethoden wordt er gebruik gemaakt van de modernste apparatuur zoals meting met totaalstations en uittekenen met CAD, onder andere auto-cad.
Deze actuele technieken worden bovendien geconcretiseerd in het eindwerk.

Meetinstrumenten en meettechnieken
In dit deel van de opleiding wordt de theorie over de samenstelling, werking en toepassing van alle topografische toestellen verduidelijkt.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Hier gaat de aandacht naar het plannen van aanleg, bouwverordeningen, bouw- en verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige attesten en milieueffectenrapporten.
Het is de bedoeling dat de cursisten goed gebruik kunnen maken van de wet op stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Bouwkunde

Binnen de afdeling topografie wordt tevens de nodige aandacht besteed aan materiaalkennis, sterkteleer en constructieleer, die aan de basis liggen van een goed uitgevoerde expertise.

Aanvullende wiskunde
In dit onderdeel van de opleiding worden topografische problemen, zoals het bepalen van afstanden en hoeken, op verscheidene manieren opgelost.
Daartoe worden fundamentele begrippen en oplossingsmethoden uit de algebra en analyse ingeoefend.

Recht

Burgerlijk recht met zakenrecht en contractenrecht.
Administratief recht met begrippen omtrent domeingoederen, statuut van de wegen en waterlopen, onteigening.
Expertise en beheer onroerend goed met de wetgeving ivm gerechtelijke expertise en arbitrage, het volgen van een expertise en het opmaken van een plaatsbeschrijving.

Modulaire opleiding, enkel georganiseerd in Gent.
Er bestaat een uitgetekend traject om nadien de pba Vastgoed aan HoGent te halen.
De opleiding kan ook gestart worden in februari.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Topograaf
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Recht, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Download

Leertraject Topograaf.pdf

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Topografie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Landmeter ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksTopograaf - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Praktische vakken
In tegenstelling tot traditionele meetmethoden wordt er gebruik gemaakt van de modernste apparatuur zoals meting met totaalstations en uittekenen met CAD, onder andere auto-cad.
Deze actuele technieken worden bovendien geconcretiseerd in het eindwerk.

Meetinstrumenten en meettechnieken
In dit deel van de opleiding wordt de theorie over de samenstelling, werking en toepassing van alle topografische toestellen verduidelijkt.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Hier gaat de aandacht naar het plannen van aanleg, bouwverordeningen, bouw- en verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige attesten en milieueffectenrapporten.
Het is de bedoeling dat de cursisten goed gebruik kunnen maken van de wet op stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Bouwkunde

Binnen de afdeling topografie wordt tevens de nodige aandacht besteed aan materiaalkennis, sterkteleer en constructieleer, die aan de basis liggen van een goed uitgevoerde expertise.

Aanvullende wiskunde
In dit onderdeel van de opleiding worden topografische problemen, zoals het bepalen van afstanden en hoeken, op verscheidene manieren opgelost.
Daartoe worden fundamentele begrippen en oplossingsmethoden uit de algebra en analyse ingeoefend.

Recht

Burgerlijk recht met zakenrecht en contractenrecht.
Administratief recht met begrippen omtrent domeingoederen, statuut van de wegen en waterlopen, onteigening.
Expertise en beheer onroerend goed met de wetgeving ivm gerechtelijke expertise en arbitrage, het volgen van een expertise en het opmaken van een plaatsbeschrijving.

Modulaire opleiding, enkel georganiseerd in Gent.
Er bestaat een uitgetekend traject om nadien de pba Vastgoed aan HoGent te halen.
De opleiding kan ook gestart worden in februari.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Topograaf
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Recht, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Topografie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Landmeter ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 20-05-2016