Openbare werken - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De  opleiding richt zich tot iedereen die zich verder wil bekwamen in alle aspecten van openbare werken. De cursus behandelt in detail de facetten van openbare werken. Bovendien maak je plannen op van een woning (autocad) met een kostprijsberekening, calculaties van  warmteverliezen en sterkteberekeningen. Door het opstellen van een project in de wegenbouw leer je praktijkgericht werken. Tijdens het tweede jaar worden andere bouwmethodes bekeken zoals industriebouw, staal- en houtskeletbouw. Vermits de bouwtechniek steeds in volle evolutie is, worden soms ook gastsprekers gevraagd. (bv. de nieuwste beglazingstechnieken, over warmtepompen, zonnecollectoren, domotica, rioleringstechnieken,...) Om je te confronteren met de wereld van de bouwkunde, worden regelmatig bezoeken gebracht aan bedrijven en gebouwen in de buurt.

Met het diploma kun je beroepsmatig aan de slag als:

 • werfleider
 • calculator aannemingsbedrijf
 • administratief medewerker of tekenaar op en architectenbureau
 • gemeentelijke diensten (technische dienst, dienst gebouwen, dienst onderhoud, ...)
 • overheidsdiensten zoals spoorwegen, watermaatschappij, intercommunale maatschappij,...

Studieomvang

2 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
- Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

Je moet beschikken over één van volgende studiebewijzen
:
- studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald:
- diploma secundair onderwijs;
- certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
- certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
- diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
- diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
- studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 

Situering

 
Studierichting: Openbare werken
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw,

Extra

Je kan enkel starten in september. In het eerste jaar is er ook les op zaterdagvoormiddag. Je kan de opleiding in 2 jaar afwerken.

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Openbare werken. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksOpenbare werken - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De  opleiding richt zich tot iedereen die zich verder wil bekwamen in alle aspecten van openbare werken. De cursus behandelt in detail de facetten van openbare werken. Bovendien maak je plannen op van een woning (autocad) met een kostprijsberekening, calculaties van  warmteverliezen en sterkteberekeningen. Door het opstellen van een project in de wegenbouw leer je praktijkgericht werken. Tijdens het tweede jaar worden andere bouwmethodes bekeken zoals industriebouw, staal- en houtskeletbouw. Vermits de bouwtechniek steeds in volle evolutie is, worden soms ook gastsprekers gevraagd. (bv. de nieuwste beglazingstechnieken, over warmtepompen, zonnecollectoren, domotica, rioleringstechnieken,...) Om je te confronteren met de wereld van de bouwkunde, worden regelmatig bezoeken gebracht aan bedrijven en gebouwen in de buurt.

Met het diploma kun je beroepsmatig aan de slag als:

 • werfleider
 • calculator aannemingsbedrijf
 • administratief medewerker of tekenaar op en architectenbureau
 • gemeentelijke diensten (technische dienst, dienst gebouwen, dienst onderhoud, ...)
 • overheidsdiensten zoals spoorwegen, watermaatschappij, intercommunale maatschappij,...

Studieomvang

2 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden:
- voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
- Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

Je moet beschikken over één van volgende studiebewijzen
:
- studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald:
- diploma secundair onderwijs;
- certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
- certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
- diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
- diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
- studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 

Situering

 
Studierichting: Openbare werken
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw,

Extra

Je kan enkel starten in september. In het eerste jaar is er ook les op zaterdagvoormiddag. Je kan de opleiding in 2 jaar afwerken.

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Openbare werken. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Blairon Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 23-05-2016