Motorvoertuigentechniek (Autotechnicus) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

In de modulair opgebouwde opleiding komen mechanica, elektriciteit en elektronica ruim aan bod, steeds toegepast op voertuigen.
Daarnaast is er ook ruim aandacht voor werkplaatsinrichting en de nodige financiële en boekhoudkundige aspecten. 
Opleidingsprogramma:

Basis

 • toegepaste wiskunde
 • mechanica
 • vonkontstekingsmotoren
 • compressieontstekingsmotoren 
 • voertuigelektriciteit
 • voertuigelektronica
 • aandrijftechniek
 • voertuigtechniek
 • expertise
 • chassis

Werkplaatstechnieken

 • organisatie van de werkplaats
 • labo voertuigelektricteit
 • labo voertuigtelektronica
 • labo chassis en aandrijftechnieken labo vonkontstekingsmotoren
 • labo compressieontstekingsmotoren
 • thermodynamische toepassingen
 • labo motorvertuigentechniek
 • projectwerk werkplaatstechnieken

De opleiding bestaat uit 1000 lestijden, gespreid over twee jaar waarbij je vier tot vijf halve dagen per week, steeds in de voormiddag les hebt.
Er worden vier blokken van zeven lesweken per jaar georganiseerd, waarna telkens een evaluatieweek volgt. De lessen gaan door in het VIVES Autotechnologiecentrum, Steenbakkerstraat 21, 8500 Kortrijk. 

Studieomvang

1000 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Motorvoertuigentechniek (Autotechnicus)
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek, Mechanica,

Extra

   

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksMotorvoertuigentechniek (Autotechnicus) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

In de modulair opgebouwde opleiding komen mechanica, elektriciteit en elektronica ruim aan bod, steeds toegepast op voertuigen.
Daarnaast is er ook ruim aandacht voor werkplaatsinrichting en de nodige financiële en boekhoudkundige aspecten. 
Opleidingsprogramma:

Basis

 • toegepaste wiskunde
 • mechanica
 • vonkontstekingsmotoren
 • compressieontstekingsmotoren 
 • voertuigelektriciteit
 • voertuigelektronica
 • aandrijftechniek
 • voertuigtechniek
 • expertise
 • chassis

Werkplaatstechnieken

 • organisatie van de werkplaats
 • labo voertuigelektricteit
 • labo voertuigtelektronica
 • labo chassis en aandrijftechnieken labo vonkontstekingsmotoren
 • labo compressieontstekingsmotoren
 • thermodynamische toepassingen
 • labo motorvertuigentechniek
 • projectwerk werkplaatstechnieken

De opleiding bestaat uit 1000 lestijden, gespreid over twee jaar waarbij je vier tot vijf halve dagen per week, steeds in de voormiddag les hebt.
Er worden vier blokken van zeven lesweken per jaar georganiseerd, waarna telkens een evaluatieweek volgt. De lessen gaan door in het VIVES Autotechnologiecentrum, Steenbakkerstraat 21, 8500 Kortrijk. 

Studieomvang

1000 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Motorvoertuigentechniek (Autotechnicus)
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek, Mechanica,

Extra

   

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 31-01-2017