Mechanica - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding wordt modulair en lineair georganiseerd.
De studierichting Mechanica geeft inzicht in de moderne technieken uit de Mechanica, Werkplaats- en Besturingstechnieken met de nadruk op CNC-machines, CAD-ontwerpen en PLC-besturingen.
Daarnaast heeft de opleiding aandacht voor basisvakken mechanica en voor polyvalente vorming: technisch tekenen, sterkteberekeningen, verspaningstechnieken, pompen, compressoren, motoren, elektriciteit, elektronica, robotica,...
Beroepsmogelijkheden na behalen diploma: Productiechef, mechanisch ontwerper, kwaliteitscontrole
De HBO cursist krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk.
De theorie staat ten dienste van de praktijk.

Het modulaire opleidingsconcept is uitgewerkt in vier delen:

 • Basis
  Deze modules moeten de cursist in staat stellen om met eenzelfde voorkennis aan de eigenlijke opleiding te beginnen.
  Voornamelijk de verschillen tussen algemeen en technisch secundair onderwijs worden hier weggewerkt.
  Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden deze modules de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen.
 • Technologie
  In deze modules wordt de overgang naar een hoger opleidingsniveau gerealiseerd.
  De theoretische vorming en de labos / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden.
  Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond.
 • Optie
  Voor HBO mechanica bieden wij de optie Mechanisch Ontwerp aan.
  Het projectwerk neemt hier een belangrijke plaats in.
 • Bedrijfsorganisatie en Zorgsystemen
  Deze modules besteden aandacht aan het samenwerken met collega's, leiding geven en coördinatie enerzijds en IKZ, milieu en veiligheid anderzijds.
  Een hooggeschoolde technicus moet inzicht hebben in projectorganisatie, planning, veiligheid, kwaliteit.

Studieomvang

1200 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Mechanica
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Mechanica,

Download

Structuurschema Mechanica.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Mechanica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus WICO)

Peltanusstraat 8   3900 Overpelt
011 60 91 79     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Ambachtelijk metaalbewerker
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator metaalovens ( knelpuntberoep)
Operator montage en assemblage
Operator niet verspanende bewerkingen
Operator verspanende bewerkingen
Productieoperator metaalbewerking
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Technicus mechanische constructie en productie
Thermisch behandelaar

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksMechanica - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding wordt modulair en lineair georganiseerd.
De studierichting Mechanica geeft inzicht in de moderne technieken uit de Mechanica, Werkplaats- en Besturingstechnieken met de nadruk op CNC-machines, CAD-ontwerpen en PLC-besturingen.
Daarnaast heeft de opleiding aandacht voor basisvakken mechanica en voor polyvalente vorming: technisch tekenen, sterkteberekeningen, verspaningstechnieken, pompen, compressoren, motoren, elektriciteit, elektronica, robotica,...
Beroepsmogelijkheden na behalen diploma: Productiechef, mechanisch ontwerper, kwaliteitscontrole
De HBO cursist krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk.
De theorie staat ten dienste van de praktijk.

Het modulaire opleidingsconcept is uitgewerkt in vier delen:

 • Basis
  Deze modules moeten de cursist in staat stellen om met eenzelfde voorkennis aan de eigenlijke opleiding te beginnen.
  Voornamelijk de verschillen tussen algemeen en technisch secundair onderwijs worden hier weggewerkt.
  Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden deze modules de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen.
 • Technologie
  In deze modules wordt de overgang naar een hoger opleidingsniveau gerealiseerd.
  De theoretische vorming en de labos / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden.
  Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond.
 • Optie
  Voor HBO mechanica bieden wij de optie Mechanisch Ontwerp aan.
  Het projectwerk neemt hier een belangrijke plaats in.
 • Bedrijfsorganisatie en Zorgsystemen
  Deze modules besteden aandacht aan het samenwerken met collega's, leiding geven en coördinatie enerzijds en IKZ, milieu en veiligheid anderzijds.
  Een hooggeschoolde technicus moet inzicht hebben in projectorganisatie, planning, veiligheid, kwaliteit.

Studieomvang

1200 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Mechanica
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Mechanica,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Mechanica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus WICO)

Peltanusstraat 8   3900 Overpelt
011 60 91 79     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Ambachtelijk metaalbewerker
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator metaalovens ( knelpuntberoep)
Operator montage en assemblage
Operator niet verspanende bewerkingen
Operator verspanende bewerkingen
Productieoperator metaalbewerking
Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica
Technicus mechanische constructie en productie
Thermisch behandelaar

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband HBO5 Limburg CVO Qrios - Campus WICO Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017