Industriële informatica (Multimedia en Informatietechnologie) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

PXL-Level 5
Deze opleiding wil vooral een brede basiskennis aanbieden. 
De cursus omvat vooreerst praktijkgerichte oefeningen en labo's op procesautomatisering met de PC en de PLC. 
Daarnaast worden ook de onderliggende hardware-aspecten behandeld zoals o.a.: analoge en digitale elektronica, interfacetechnieken en elektrische sturingen.
Inhoudelijk komt dit aan bod: 
- Basis (inzicht verwerven in toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, lab elektriciteit/elektronica en basis elektronica).
- Computer (computertechniek, besturingssystemen, datacommunicatie & netwerken en netwerkbesturingssystemen).
- Programmeren (25 %): softwareontwikkeling, databanken en datapresentatie.
Multimediatechniek (grafische user interface (GUI), datacaptatie, webdesign, visualisatietechnologieën (illustrator, photoshop), 3D-presentaties en projectwerk multimedia. 
Het modeltraject loopt over drie jaar.

Howest-IVO
De opleiding wordt modulair ingericht en omvat vier moduleblokken die op hun beurt uit één of meerdere modules bestaan.
De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Voor de modules wordt gewerkt met gecombineerd onderwijs.
De modules worden grotendeels via contactmomenten georganiseerd.
Daarnaast werk je thuis zelfstandig aan opdrachten via afstandsonderwijs.
Deze opdrachten werk je uit via een aangepaste digitale leeromgeving, waarbij je een coaching geniet van je lectoren.
In het modeltraject kom je 2,5 dagen per week naar de les: op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag. 

Studieomvang

2 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Industriële informatica (Multimedia en Informatietechnologie)
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektronica, Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Industriële informatica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus Maasmechelen)

Europaplein 36   3630 Maasmechelen
089 77 09 55     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(Campus Howest)

Graaf Karel de Goedelaan 5   8500 Kortrijk
     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Productieoperator metaalbewerking
Technicus pc en kantoormateriaal
Verantwoordelijke ICT

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksIndustriële informatica (Multimedia en Informatietechnologie) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

PXL-Level 5
Deze opleiding wil vooral een brede basiskennis aanbieden. 
De cursus omvat vooreerst praktijkgerichte oefeningen en labo's op procesautomatisering met de PC en de PLC. 
Daarnaast worden ook de onderliggende hardware-aspecten behandeld zoals o.a.: analoge en digitale elektronica, interfacetechnieken en elektrische sturingen.
Inhoudelijk komt dit aan bod: 
- Basis (inzicht verwerven in toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, lab elektriciteit/elektronica en basis elektronica).
- Computer (computertechniek, besturingssystemen, datacommunicatie & netwerken en netwerkbesturingssystemen).
- Programmeren (25 %): softwareontwikkeling, databanken en datapresentatie.
Multimediatechniek (grafische user interface (GUI), datacaptatie, webdesign, visualisatietechnologieën (illustrator, photoshop), 3D-presentaties en projectwerk multimedia. 
Het modeltraject loopt over drie jaar.

Howest-IVO
De opleiding wordt modulair ingericht en omvat vier moduleblokken die op hun beurt uit één of meerdere modules bestaan.
De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Voor de modules wordt gewerkt met gecombineerd onderwijs.
De modules worden grotendeels via contactmomenten georganiseerd.
Daarnaast werk je thuis zelfstandig aan opdrachten via afstandsonderwijs.
Deze opdrachten werk je uit via een aangepaste digitale leeromgeving, waarbij je een coaching geniet van je lectoren.
In het modeltraject kom je 2,5 dagen per week naar de les: op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag. 

Studieomvang

2 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Industriële informatica (Multimedia en Informatietechnologie)
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektronica, Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Industriële informatica.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus Maasmechelen)

Europaplein 36   3630 Maasmechelen
089 77 09 55     

Lesmoment: Weekdagtraject / Avondtraject+zaterdag

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(Campus Howest)

Graaf Karel de Goedelaan 5   8500 Kortrijk
     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Computeroperator
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Productieoperator metaalbewerking
Technicus pc en kantoormateriaal
Verantwoordelijke ICT

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus Maasmechelen Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 25-05-2018