Bouwkundig tekenaar - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding richt zich op het verwerven van een grondige kennis in al de details die in de nieuwe bouwkunst voorkomen, het onderzoeken en tekenen van deze details, eenvoudig en in hun meest complexe toepassing.
In de verschillende studiejaren worden traditionele en nieuwe materialen besproken en de constructiewijzen behandeld en in tekening voorgesteld.
De cursus beoogt variatie van individueel werk, werken in groepsverband en simultane studie.
Je wordt eveneens opgeleid in informatica & toegepaste informatica in de bouw.

Met het diploma HBO bouwkundig tekenaar op zak kan je verschillende beroepen uitoefenen die te maken hebben met het bouwproces in brede zin.
Zo kan je in dienst bij architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, toeleveringsfirma’s in de bouwsector, openbare diensten zoals het Ministerie van Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en parastatale instellingen.
De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat.
De loopbaan kan uitgebouwd worden als werfleider, coördinator of volwaardig professioneel medewerker van architect, ontwerper, ingenieur of studiebureau.

Deze opleiding bestaat uit modules van 20, 40, 50, 60, 80, 120, 160, 190, 210, 240 en 250 lestijden.
Als je gemiddeld 16 uur les per week volgt, kan je deze opleiding afwerken op 3 jaar.
Door het modulaire systeem kan je de opleiding ook spreiden in de tijd.

Studieomvang

1420 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bouwkundig tekenaar
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen,

Extra

  

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bouwkundig tekenaar.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksBouwkundig tekenaar - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding richt zich op het verwerven van een grondige kennis in al de details die in de nieuwe bouwkunst voorkomen, het onderzoeken en tekenen van deze details, eenvoudig en in hun meest complexe toepassing.
In de verschillende studiejaren worden traditionele en nieuwe materialen besproken en de constructiewijzen behandeld en in tekening voorgesteld.
De cursus beoogt variatie van individueel werk, werken in groepsverband en simultane studie.
Je wordt eveneens opgeleid in informatica & toegepaste informatica in de bouw.

Met het diploma HBO bouwkundig tekenaar op zak kan je verschillende beroepen uitoefenen die te maken hebben met het bouwproces in brede zin.
Zo kan je in dienst bij architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, toeleveringsfirma’s in de bouwsector, openbare diensten zoals het Ministerie van Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en parastatale instellingen.
De taken van een bouwkundig tekenaar zijn zeer gevarieerd: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat.
De loopbaan kan uitgebouwd worden als werfleider, coördinator of volwaardig professioneel medewerker van architect, ontwerper, ingenieur of studiebureau.

Deze opleiding bestaat uit modules van 20, 40, 50, 60, 80, 120, 160, 190, 210, 240 en 250 lestijden.
Als je gemiddeld 16 uur les per week volgt, kan je deze opleiding afwerken op 3 jaar.
Door het modulaire systeem kan je de opleiding ook spreiden in de tijd.

Studieomvang

1420 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bouwkundig tekenaar
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Bouw, Wetenschappelijk tekenen,

Extra

  

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bouwkundig tekenaar.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Architectassistent
Bouwkundig tekenaar ( knelpuntberoep)
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol

Gegevens bijgewerkt tot 07-06-2018