Bouw- en houtconstructie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Er wordt aandacht besteed aan materiaalkennis.
Het onderkennen van materialen ligt immers aan de basis van een goed ontworpen en uitgevoerde bouwconstructie.
Sterkteleer is voor een bouwkundig technicus een belangrijk vak, waarin de sterkteberekening van constructies wordt aangeleerd.

Constructies van gebouwen, bruggenbouw, wegen waterbouwkunde worden vanzelfsprekend grondig bestudeerd.
Aan uitvoeringstechnieken wordt ruime aandacht besteed.
Onder andere metsen, betonneren, bekisten, opstellen staalstaat, bemalen, beschoeien, ankers, diepwanden worden besproken.
Ook maak je in de opleiding kennis met een aantal topografische toestellen.
Goed gebruik kunnen maken van de wet op stedenbouw en ruimtelijke ordening is een praktische doelstelling in deze opleiding.
Tevens gaat de aandacht uit naar plannen van aanleg, bouwverordeningen, bouw- en verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten en milieueffectenrapporten.
Fundamentele begrippen en oplossingsmethoden uit de wiskunde, die als basis dienen voor berekeningen in de sterkteleer, weg- en waterbouwkunde en betonbouw worden grondig aangebracht.
Omdat tekenen een noodzakelijk hulpmiddel is, worden cursisten vertrouwd gemaakt met CAD.
Op die manier kan het tekenprobleem op een eigentijdse manier opgelost worden.
In de praktijk word je maar al te vaak geconfronteerd met juridische en organisatorische problemen.

Daarom krijgen cursisten tijdens de opleiding ook les over bouwwetgeving en planning der werken.
In het derde jaar wordt in de lessen betonbouw bovendien specifiek ingegaan op het berekenen van gewapend beton.
Omdat woningen vandaag de dag meer en meer verbouwd worden, is een vak zoals renovatietechnieken niet weg te denken in deze opleiding.
Cursisten die deze opleiding succesvol beëindigd hebben, kunnen tewerkgesteld worden bij technische diensten van:
- steden en gemeenten - provincies
- maatschappijen voor waterbedeling
- gemeenschappelijk vervoer
- huisvesting
- spoorwegen
- ministeries
- aannemers van wegen, gebouwen, waterwerken
- studiebureaus voor gewapend beton
- onderzoekscentra
- laboratoria, expertisebureaus
- adviesbureaus
- verkoop en promotie van bouwmaterialen
- bouwpromotoren
- onderwijs,...

Studieomvang

2 of 3 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bouw- en houtconstructie
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Bouw, Hout, Wetenschappelijk tekenen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bouw- en Houtconstructie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke)

Gazometerstraat 2B   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Calculator bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Meestergast in de meubel- en houtindustrie
Scheepstimmerman

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksBouw- en houtconstructie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Er wordt aandacht besteed aan materiaalkennis.
Het onderkennen van materialen ligt immers aan de basis van een goed ontworpen en uitgevoerde bouwconstructie.
Sterkteleer is voor een bouwkundig technicus een belangrijk vak, waarin de sterkteberekening van constructies wordt aangeleerd.

Constructies van gebouwen, bruggenbouw, wegen waterbouwkunde worden vanzelfsprekend grondig bestudeerd.
Aan uitvoeringstechnieken wordt ruime aandacht besteed.
Onder andere metsen, betonneren, bekisten, opstellen staalstaat, bemalen, beschoeien, ankers, diepwanden worden besproken.
Ook maak je in de opleiding kennis met een aantal topografische toestellen.
Goed gebruik kunnen maken van de wet op stedenbouw en ruimtelijke ordening is een praktische doelstelling in deze opleiding.
Tevens gaat de aandacht uit naar plannen van aanleg, bouwverordeningen, bouw- en verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten en milieueffectenrapporten.
Fundamentele begrippen en oplossingsmethoden uit de wiskunde, die als basis dienen voor berekeningen in de sterkteleer, weg- en waterbouwkunde en betonbouw worden grondig aangebracht.
Omdat tekenen een noodzakelijk hulpmiddel is, worden cursisten vertrouwd gemaakt met CAD.
Op die manier kan het tekenprobleem op een eigentijdse manier opgelost worden.
In de praktijk word je maar al te vaak geconfronteerd met juridische en organisatorische problemen.

Daarom krijgen cursisten tijdens de opleiding ook les over bouwwetgeving en planning der werken.
In het derde jaar wordt in de lessen betonbouw bovendien specifiek ingegaan op het berekenen van gewapend beton.
Omdat woningen vandaag de dag meer en meer verbouwd worden, is een vak zoals renovatietechnieken niet weg te denken in deze opleiding.
Cursisten die deze opleiding succesvol beëindigd hebben, kunnen tewerkgesteld worden bij technische diensten van:
- steden en gemeenten - provincies
- maatschappijen voor waterbedeling
- gemeenschappelijk vervoer
- huisvesting
- spoorwegen
- ministeries
- aannemers van wegen, gebouwen, waterwerken
- studiebureaus voor gewapend beton
- onderzoekscentra
- laboratoria, expertisebureaus
- adviesbureaus
- verkoop en promotie van bouwmaterialen
- bouwpromotoren
- onderwijs,...

Studieomvang

2 of 3 jaar

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bouw- en houtconstructie
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Bouw, Hout, Wetenschappelijk tekenen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bouw- en Houtconstructie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke)

Gazometerstraat 2B   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Calculator bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Meestergast in de meubel- en houtindustrie
Scheepstimmerman

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 07-06-2018