Auto - expertise - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Je leert:

 • de technische aspecten van de auto kennen en hem als geheel te analyseren (1stejaar);
 • de praktische kant van het beroep en heel wat rond ongevallenanalyse (2de en 3dejaar);
 • hoe je een correct verslag maakt;
 • dat persoonlijke vaardigheden zoals klantvriendelijkheid, integriteit, inlevingsvermogen en geduld onmisbaar zijn als expert;
 • praktijkgericht, waarbij onze focus ligt op de hedendaagse auto-industrie en vernieuwing.

Je wilt:

 • aan de slag in de verzekerings- of expertisesector;
 • een hogere functie bij de technische controle;
 • invoerder of beheerder van een wagenpark worden;
 • doorgroeien in de auto-industrie;
 • eventueel leerkracht technische vakken worden in de 3de graad TSO;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • een diploma hoger of secundair onderwijs hebben;
 • indien je geen vereist diploma kan voorleggen, moet je minimum 18 jaar zijn en deelnemen aan een toelatingsproef (wiskunde en talen);
 • geen voorkennis hebben van technisch Duits, Engels en Frans;
 • geen voorkennis hebben van automechanica, maar het is wel een pluspunt;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen;
 • vlot kunnen rekenen;

De modules worden georganiseerd in een driejarig avondtraject.

Studieomvang

1280 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Auto - expertise
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Auto-expertise.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksAuto - expertise - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Je leert:

 • de technische aspecten van de auto kennen en hem als geheel te analyseren (1stejaar);
 • de praktische kant van het beroep en heel wat rond ongevallenanalyse (2de en 3dejaar);
 • hoe je een correct verslag maakt;
 • dat persoonlijke vaardigheden zoals klantvriendelijkheid, integriteit, inlevingsvermogen en geduld onmisbaar zijn als expert;
 • praktijkgericht, waarbij onze focus ligt op de hedendaagse auto-industrie en vernieuwing.

Je wilt:

 • aan de slag in de verzekerings- of expertisesector;
 • een hogere functie bij de technische controle;
 • invoerder of beheerder van een wagenpark worden;
 • doorgroeien in de auto-industrie;
 • eventueel leerkracht technische vakken worden in de 3de graad TSO;
 • in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming een diploma secundair onderwijs behalen.

Je moet:

 • een diploma hoger of secundair onderwijs hebben;
 • indien je geen vereist diploma kan voorleggen, moet je minimum 18 jaar zijn en deelnemen aan een toelatingsproef (wiskunde en talen);
 • geen voorkennis hebben van technisch Duits, Engels en Frans;
 • geen voorkennis hebben van automechanica, maar het is wel een pluspunt;
 • het inschrijvings- en cursusgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer hebben of een wettig verblijfsbewijs;
 • vlot Nederlands kunnen;
 • vlot kunnen rekenen;

De modules worden georganiseerd in een driejarig avondtraject.

Studieomvang

1280 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Auto - expertise
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Autotechniek,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Auto-expertise.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Autoschade- expert
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 05-10-2017