Verkeerskunde - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Verkeerskunde is een modulaire opleiding.
De opleiding richt zich in de eerste plaats tot personen die reeds professioneel met de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te maken hebben, hoewel ze open staat voor iedereen.
De opleiding Verkeerskunde wil mensen opleiden die, elk op hun terrein, een bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van verkeersveiligheid en -leefbaarheid.
Belangrijk hierbij is de interdisciplinaire samenspraak tussen alle betrokkenen, ongeacht hun vooropleiding.
De opleiding wil de verkeers- en vervoersproblematiek benaderen als een kennismaking en doet dit aan de hand van theorie, concrete praktijkstudie en studiebezoeken.

De cursist is na de opleiding in staat om: 
- een globale visie op verkeers- en vervoersproblemen te formuleren,
- het begrippenkader van de verkeerskunde te hanteren,
- verkeersproblemen te analyseren,
- een probleemstelling om te zetten in onderzoeksvragen,
- ontwerpen en oplossingen voor verkeersproblemen te evalueren en te vergelijken,
- zelf oplossingen aan te reiken voor verkeersproblemen en planningsprocessen,
- de administratief-bestuurlijke procedures en planningsprocedures te beoordelen en (in aanzet) te hanteren,
- de theoretische achtergronden van verkeersvraagstukken te doorgronden.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Verkeerskunde
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Recht, Vervoer,

Download

Structuurschema Verkeerskunde.pdf

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Verkeerskunde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verkeersdeskundige

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksVerkeerskunde - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Verkeerskunde is een modulaire opleiding.
De opleiding richt zich in de eerste plaats tot personen die reeds professioneel met de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te maken hebben, hoewel ze open staat voor iedereen.
De opleiding Verkeerskunde wil mensen opleiden die, elk op hun terrein, een bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van verkeersveiligheid en -leefbaarheid.
Belangrijk hierbij is de interdisciplinaire samenspraak tussen alle betrokkenen, ongeacht hun vooropleiding.
De opleiding wil de verkeers- en vervoersproblematiek benaderen als een kennismaking en doet dit aan de hand van theorie, concrete praktijkstudie en studiebezoeken.

De cursist is na de opleiding in staat om: 
- een globale visie op verkeers- en vervoersproblemen te formuleren,
- het begrippenkader van de verkeerskunde te hanteren,
- verkeersproblemen te analyseren,
- een probleemstelling om te zetten in onderzoeksvragen,
- ontwerpen en oplossingen voor verkeersproblemen te evalueren en te vergelijken,
- zelf oplossingen aan te reiken voor verkeersproblemen en planningsprocessen,
- de administratief-bestuurlijke procedures en planningsprocedures te beoordelen en (in aanzet) te hanteren,
- de theoretische achtergronden van verkeersvraagstukken te doorgronden.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Verkeerskunde
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Recht, Vervoer,

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Verkeerskunde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verkeersdeskundige

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017