Informatica: programmeren - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding heeft een gemeenschappelijk basistraject met de richting Informatica: netwerkbeheer.
In elf gemeenschappelijke modules leer je de beginselen van zowel programmeren als netwerken.
Enerzijds leg je de basis om een gefundeerde oplossing voor een probleem te kunnen formuleren; anderzijds vul je de vervolgmodules aan met specifieke technieken op het vlak van presentatie, documentatie, analyse, communicatie en organisatie, databanken, multimedia …
De spreiding van deze modules over drie semesters biedt je de nodige ruimte om een verantwoorde keuze te maken uit het vervolgaanbod.

In de optie Informatica-programmeren leer je een automatiseringsprobleem analyseren en uitwerken in een informaticaproject.
Doorheen vijf specifieke modules verdiep je je in het volledige ontwikkelingsproces, van basisidee tot uitgewerkt systeem.
Deze optie focust op de ontwikkeling van softwaresystemen, maar ook de belangrijkste aspecten van het doelplatform komen aan bod: hardware en besturingssysteem.
De software die je ontwikkelt maakt onder andere gebruik van een grafische interface en bewaart gegevens in een relationele databank.
Ook het ontwerp van deze componenten komt aan bod.
Je leert software op verschillende manieren inzetten: als applicatie voor de desktop, als service op een web- of applicatieserver.


Tijdens de vijf programmeermodules doe je niet alleen een behoorlijke kennis op van de programmeer- talen VB.net & Java, maar leer je ook diverse ontwikkelingstools & documentatietechnieken, zoals UML, hanteren.
Orgelpunt van deze opleiding vormt het projectwerk waarin je zelfstandig, individueel of in groep, het volledige ontwikkelingstraject doorloopt voor een automatiseringsprobleem.
Dit reële project begint bij de eerste verkennende gesprekken met de opdrachtgever en resulteert in het afleveren van een professionele oplossing.
Het project zit gedocumenteerd in een ontwikkelingsdossier en wordt mondeling voorgesteld aan een jury van deskundigen.
Elk projectwerk wordt gecoacht door een begeleider van het centrum met wie je op regelmatige basis overleg kan plegen. 

CVO Lethas organiseert een voortraject Nederlands toegespitst op basis informatica-kennis: hierbij gaat het zowel om woordenschat als taalvaardigheid m.b.t. reële situaties in een informatica-context.
CVO Lethas organiseert deze opleiding ook in samenwerking met VDAB en INTEC Brussel. Deze opleiding richt zich uitsluitend tot werkzoekenden

Studieomvang

1040 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica: programmeren
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Download

Programma Informatica-programmering in IVO Brugge.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica-programmering.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 69 03     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst

(Campus Sinte-Annalaan)

Sinte Annalaan 99b   9300 Aalst
053 739211     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Technicus pc en kantoormateriaal
Webmaster

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksInformatica: programmeren - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding heeft een gemeenschappelijk basistraject met de richting Informatica: netwerkbeheer.
In elf gemeenschappelijke modules leer je de beginselen van zowel programmeren als netwerken.
Enerzijds leg je de basis om een gefundeerde oplossing voor een probleem te kunnen formuleren; anderzijds vul je de vervolgmodules aan met specifieke technieken op het vlak van presentatie, documentatie, analyse, communicatie en organisatie, databanken, multimedia …
De spreiding van deze modules over drie semesters biedt je de nodige ruimte om een verantwoorde keuze te maken uit het vervolgaanbod.

In de optie Informatica-programmeren leer je een automatiseringsprobleem analyseren en uitwerken in een informaticaproject.
Doorheen vijf specifieke modules verdiep je je in het volledige ontwikkelingsproces, van basisidee tot uitgewerkt systeem.
Deze optie focust op de ontwikkeling van softwaresystemen, maar ook de belangrijkste aspecten van het doelplatform komen aan bod: hardware en besturingssysteem.
De software die je ontwikkelt maakt onder andere gebruik van een grafische interface en bewaart gegevens in een relationele databank.
Ook het ontwerp van deze componenten komt aan bod.
Je leert software op verschillende manieren inzetten: als applicatie voor de desktop, als service op een web- of applicatieserver.


Tijdens de vijf programmeermodules doe je niet alleen een behoorlijke kennis op van de programmeer- talen VB.net & Java, maar leer je ook diverse ontwikkelingstools & documentatietechnieken, zoals UML, hanteren.
Orgelpunt van deze opleiding vormt het projectwerk waarin je zelfstandig, individueel of in groep, het volledige ontwikkelingstraject doorloopt voor een automatiseringsprobleem.
Dit reële project begint bij de eerste verkennende gesprekken met de opdrachtgever en resulteert in het afleveren van een professionele oplossing.
Het project zit gedocumenteerd in een ontwikkelingsdossier en wordt mondeling voorgesteld aan een jury van deskundigen.
Elk projectwerk wordt gecoacht door een begeleider van het centrum met wie je op regelmatige basis overleg kan plegen. 

CVO Lethas organiseert een voortraject Nederlands toegespitst op basis informatica-kennis: hierbij gaat het zowel om woordenschat als taalvaardigheid m.b.t. reële situaties in een informatica-context.
CVO Lethas organiseert deze opleiding ook in samenwerking met VDAB en INTEC Brussel. Deze opleiding richt zich uitsluitend tot werkzoekenden

Studieomvang

1040 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Informatica: programmeren
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Informatica-programmering.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas

(Campus Odisee)

Warmoesberg 43   1000 Brussel
02 210 12 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Lesplaats DTL Herentals)

Kerkstraat 38   2200 Herentals
014 23 23 70     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Antwerpen)

Distelvinklaan 22   2660 Hoboken
03 830 41 05     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Campus De Nayer)

Jan De Nayerlaan 5   2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 69 03     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst

(Campus Sinte-Annalaan)

Sinte Annalaan 99b   9300 Aalst
053 739211     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

CVO Kisp Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 22   9700 Oudenaarde
055 30 11 11     

Lesmoment: Avond(en) + zaterdag

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist ontwikkelaar ICT ( knelpuntberoep)
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Netwerkbeheerder ( knelpuntberoep)
Technicus pc en kantoormateriaal
Webmaster

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Erasmushogeschool Brussel Campus COOVI Treshold (B1)
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Dendermonde Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Lokeren Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Howest-IVO CVO IVO Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Odisee - CVO KISP - VTI Aalst Campus Sinte-Annalaan Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Odisee - CVO Lethas Campus Odisee Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Lesplaats DTL Herentals Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TSM) Hoofdcampus Jef Denyn Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2016