Chemie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Naast de chemische kennis worden in de opleiding de praktische vaardigheden geoefend in de diverse laboratoria, die je zowel individueel als in teamverband voorbereiden op een job in de chemische sector.
Chemische toepassingen tref je overal aan: je CD, de toegevoegde stoffen bij eetwaren, milieunormen. Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in de zuiver chemische bedrijven en de petro-chemie, maar ook in de sector landbouw en farmacie; daarnaast resulteert de toegenomen milieuzorg voor bijkomende werkgelegenheid in controle-organismen zowel in de privé-sector als in gemeente- en stadsdiensten. 
CVO Panta Rhei Gent organiseert twee opties: Biochemie en Kunststoffentechnologie.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Chemie
Studiegebied: Biotechniek
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen,

Download

Structuurschema Chemie.pdf

Structuurschema Chemie2.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in de chemie. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Laborant industriële productie
Operator energetische en petrochemische installaties ( knelpuntberoep)
Operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie
Operator installaties in de chemische industrie ( knelpuntberoep)
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke laboratorium

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksChemie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Naast de chemische kennis worden in de opleiding de praktische vaardigheden geoefend in de diverse laboratoria, die je zowel individueel als in teamverband voorbereiden op een job in de chemische sector.
Chemische toepassingen tref je overal aan: je CD, de toegevoegde stoffen bij eetwaren, milieunormen. Tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in de zuiver chemische bedrijven en de petro-chemie, maar ook in de sector landbouw en farmacie; daarnaast resulteert de toegenomen milieuzorg voor bijkomende werkgelegenheid in controle-organismen zowel in de privé-sector als in gemeente- en stadsdiensten. 
CVO Panta Rhei Gent organiseert twee opties: Biochemie en Kunststoffentechnologie.

Studieomvang

1440 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Chemie
Studiegebied: Biotechniek
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in de chemie. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Laborant industriële productie
Operator energetische en petrochemische installaties ( knelpuntberoep)
Operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie
Operator installaties in de chemische industrie ( knelpuntberoep)
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke laboratorium

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Blairon Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 01-02-2017