Seniorenconsulentenvorming - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De seniorenconsulent is een deskundige die met informatie, advies en begeleiding de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wil vergroten.
De seniorenconsulent kan in diverse omgevingen actief zijn zoals de welzijns- en zorgsector, het sociaal cultureel verenigingsleven en overheden.
Omwille van het stijgend aantal ouderen is het lokaal ouderenbeleid een belangrijk aandachtspunt in het beleid van gemeenten en OCMW's.
In een gemeente kan een seniorenconsulent het aanspreekpunt zijn ouderenzaken, het gemeentelijk ouderenwerk coördineren en ondersteunen en het gemeentelijk ouderenbeleid mee voorbereiden. 
De seniorenconsulent is een professioneel deskundige die bevordert dat de oudere de regie over zijn of haar eigen leven houdt.
Hij streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere via informatie, advies en begeleiding.
De seniorenconsulent komt niet in de plaats van aanbieders van zorg- en hulpverlening voor ouderen maar is een steun bij het vinden van de juiste diensten.
Daarbij gaat hij uit van de mogelijkheden van de oudere zelf.
Modules: 
- Gerontologie (200u)
- Psychosociale hulpverlening (200u)
- Vormingswerk en agogische vaardigheden (260u)
- Inclusief ouderenbeleid (206u).

De opleiding Seniorenconsulentenvorming omvat in totaal 920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig dagtraject en om de twee schooljaren ingericht. Nieuwe start van de opleiding in schooljaar 2017-2018.

Studieomvang

920 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Seniorenconsulentenvorming
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Seniorenconsulentenvorming.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksSeniorenconsulentenvorming - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De seniorenconsulent is een deskundige die met informatie, advies en begeleiding de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wil vergroten.
De seniorenconsulent kan in diverse omgevingen actief zijn zoals de welzijns- en zorgsector, het sociaal cultureel verenigingsleven en overheden.
Omwille van het stijgend aantal ouderen is het lokaal ouderenbeleid een belangrijk aandachtspunt in het beleid van gemeenten en OCMW's.
In een gemeente kan een seniorenconsulent het aanspreekpunt zijn ouderenzaken, het gemeentelijk ouderenwerk coördineren en ondersteunen en het gemeentelijk ouderenbeleid mee voorbereiden. 
De seniorenconsulent is een professioneel deskundige die bevordert dat de oudere de regie over zijn of haar eigen leven houdt.
Hij streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere via informatie, advies en begeleiding.
De seniorenconsulent komt niet in de plaats van aanbieders van zorg- en hulpverlening voor ouderen maar is een steun bij het vinden van de juiste diensten.
Daarbij gaat hij uit van de mogelijkheden van de oudere zelf.
Modules: 
- Gerontologie (200u)
- Psychosociale hulpverlening (200u)
- Vormingswerk en agogische vaardigheden (260u)
- Inclusief ouderenbeleid (206u).

De opleiding Seniorenconsulentenvorming omvat in totaal 920 lestijden. De modules worden georganiseerd in een tweejarig dagtraject en om de twee schooljaren ingericht. Nieuwe start van de opleiding in schooljaar 2017-2018.

Studieomvang

920 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Seniorenconsulentenvorming
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Seniorenconsulentenvorming.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 05-10-2017