Maatschappelijk werk - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Als maatschappelijk werker ben je een brugfiguur tussen een persoon, zijn omgeving en de samenleving.
Je leert hoe je individuen en groepen kan versterken om (terug) greep te krijgen op hun situatie en om te participeren aan het maatschappelijk leven.
Daarnaast bekwamen we je ook in het aangaan en onderhouden van de dialoog met alle betrokkenen bij een probleemsituatie. 
Aanknopingspunten kunnen problemen zijn die mensen hebben met zichzelf (vb. psychische problemen) of problemen tussen mensen onderling (vb. relatieproblemen).

Het kan ook gaan over problemen tussen individuen en organisaties (vb. afbetalingsproblemen) of om problemen tussen mensen en de overheid (vb. problemen met de werkloosheidsreglementering). 
Het werkterrein is bijzonder ruim en uiteenlopend.
Je werkt onder meer in: de bijzondere jeugdzorg, buurtwerkingen, wijkwerkingen, gevangenissen, de gezondheidszorg, voorzieningen voor gehandicapten ...

Let wel dat deze opleiding niet leidt tot de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent.
Hiervoor moet na deze opleiding nog een vervolgtraject gevolgd worden in het professioneel hoger onderwijs.

Studieomvang

1440 lestijden (plus werkplekleren)/ 120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsproef bestaat uit 2 onderdelen: Nederlands en rekenen.
Wat betreft het Nederlands kan er sprake zijn van een mondeling en een schriftelijk luik.

Situering

 
Studierichting: Maatschappelijk werk
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,

Extra

De organisatie van de opleiding kan verschillen per cvo.
De opleiding is praktijk- en ervaringsgericht.
Daarom lopen cursisten al vanaf het eerste jaar stage om de nodige praktijk op te doen.
De opleiding duurt gemiddeld 7 semesters, maar dit verschilt per CVO.

Download

Structuurschema Maatschappelijk-werk.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Maatschappelijk werk.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Sociale School Heverlee)

Groeneweg 151   3001 Heverlee
016 37 51 83      

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus VSPW)

Blijde Inkomststraat 36   3500 Hasselt
011 25 49 75     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

(CVO VSPW)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Arbeidsconsulent
Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie
Consulent welzijnswerk
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opleidingsbegeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Straathoekwerker

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksMaatschappelijk werk - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Als maatschappelijk werker ben je een brugfiguur tussen een persoon, zijn omgeving en de samenleving.
Je leert hoe je individuen en groepen kan versterken om (terug) greep te krijgen op hun situatie en om te participeren aan het maatschappelijk leven.
Daarnaast bekwamen we je ook in het aangaan en onderhouden van de dialoog met alle betrokkenen bij een probleemsituatie. 
Aanknopingspunten kunnen problemen zijn die mensen hebben met zichzelf (vb. psychische problemen) of problemen tussen mensen onderling (vb. relatieproblemen).

Het kan ook gaan over problemen tussen individuen en organisaties (vb. afbetalingsproblemen) of om problemen tussen mensen en de overheid (vb. problemen met de werkloosheidsreglementering). 
Het werkterrein is bijzonder ruim en uiteenlopend.
Je werkt onder meer in: de bijzondere jeugdzorg, buurtwerkingen, wijkwerkingen, gevangenissen, de gezondheidszorg, voorzieningen voor gehandicapten ...

Let wel dat deze opleiding niet leidt tot de wettelijk beschermde titel van maatschappelijk assistent.
Hiervoor moet na deze opleiding nog een vervolgtraject gevolgd worden in het professioneel hoger onderwijs.

Studieomvang

1440 lestijden (plus werkplekleren)/ 120 studiepunten

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsproef bestaat uit 2 onderdelen: Nederlands en rekenen.
Wat betreft het Nederlands kan er sprake zijn van een mondeling en een schriftelijk luik.

Situering

 
Studierichting: Maatschappelijk werk
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,

Extra

De organisatie van de opleiding kan verschillen per cvo.
De opleiding is praktijk- en ervaringsgericht.
Daarom lopen cursisten al vanaf het eerste jaar stage om de nodige praktijk op te doen.
De opleiding duurt gemiddeld 7 semesters, maar dit verschilt per CVO.

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Maatschappelijk werk.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Sociale School Heverlee)

Groeneweg 151   3001 Heverlee
016 37 51 83      

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus VSPW)

Blijde Inkomststraat 36   3500 Hasselt
011 25 49 75     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

(CVO VSPW)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Arbeidsconsulent
Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie
Consulent welzijnswerk
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opleidingsbegeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Straathoekwerker

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband AP–HZS HBO5 Antwerpen Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CVO VSPW Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Leuven CVO Sociale School Heverlee Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Limburg CVO Qrios - Campus VSPW Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 12-06-2017