Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Je kan kiezen tussen 2 afstudeerrichtingen, nl. 'Bibliotheek' of 'Archief'.
De opleiding bereidt voor op een functie als bibliothecaris of documentalist.

Zij hebben als opdracht om informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen en databanken op een adequate manier toegankelijk en beschikbaar te maken.
Dit vraagt een dienstverlenende ingesteldheid, een brede maatschappelijke belangstelling en de nodige vaktechnische vorming.
Afgestudeerden kunnen terecht in openbare bibliotheken, bibliotheken van hogescholen of universiteiten, museum- of archiefbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen of boekhandels.
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:
- Classificatiemethoden, collectieontwikkeling, conservatie en vernietiging van archief
- ICT & de informatiesector, digitaliserings- en automatiseringstechnieken
- Juridische aspecten van informatie
- Marketing en Public relations

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in bibliotheken, archieven van musea, bibliotheken of universiteiten,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een afstudeerproject.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

De opleiding wordt in de Arteveldehogeschool gespreid over 3 jaar, in de Erasmushogeschool over 2 jaar.

Meer info:

Erasmushogeschool
Artevelde

Studieomvang

120 studiepunten (in 2j of in 3j)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Informatiebeheer: bibliotheek en archief
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in het informatiebeheer, afstudeerrichting Bibliotheek of afstudeerrcihting Archief

Met een graduaatsdiploma in het informatiebeheer kan je meestal via een verkort
traject
 of vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Informeer je bij de hogescholen over alle mogelijkheden. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Leuven)

Interleuvenlaan 5   3001 Heverlee
0473 13 30 05     

Lesmoment: Dag- en avondtraject

Arteveldehogeschool

(Campus Tinelstraat)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Archiefdeskundige
Archiefmedewerker
Archivaris
Bibliothecaris informatiemanager
Bibliotheekdeskundige
Bibliotheekmedewerker

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksInformatiebeheer: bibliotheek en archief - Graduaatsopleiding

Klemtonen

Je kan kiezen tussen 2 afstudeerrichtingen, nl. 'Bibliotheek' of 'Archief'.
De opleiding bereidt voor op een functie als bibliothecaris of documentalist.

Zij hebben als opdracht om informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen en databanken op een adequate manier toegankelijk en beschikbaar te maken.
Dit vraagt een dienstverlenende ingesteldheid, een brede maatschappelijke belangstelling en de nodige vaktechnische vorming.
Afgestudeerden kunnen terecht in openbare bibliotheken, bibliotheken van hogescholen of universiteiten, museum- of archiefbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, uitgeverijen of boekhandels.
Volgende zaken komen aan bod in de opleiding:
- Classificatiemethoden, collectieontwikkeling, conservatie en vernietiging van archief
- ICT & de informatiesector, digitaliserings- en automatiseringstechnieken
- Juridische aspecten van informatie
- Marketing en Public relations

De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt  o.a. in bibliotheken, archieven van musea, bibliotheken of universiteiten,... Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.

De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). Informeer je daarover bij de instellingen.

De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een afstudeerproject.

Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

De opleiding wordt in de Arteveldehogeschool gespreid over 3 jaar, in de Erasmushogeschool over 2 jaar.

Meer info:

Erasmushogeschool
Artevelde

Studieomvang

120 studiepunten (in 2j of in 3j)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

 
Studierichting: Informatiebeheer: bibliotheek en archief
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde in het informatiebeheer, afstudeerrichting Bibliotheek of afstudeerrcihting Archief

Met een graduaatsdiploma in het informatiebeheer kan je meestal via een verkort
traject
 of vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Informeer je bij de hogescholen over alle mogelijkheden. 

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Erasmushogeschool Brussel

(Campus Leuven)

Interleuvenlaan 5   3001 Heverlee
0473 13 30 05     

Lesmoment: Dag- en avondtraject

Arteveldehogeschool

(Campus Tinelstraat)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Archiefdeskundige
Archiefmedewerker
Archivaris
Bibliothecaris informatiemanager
Bibliotheekdeskundige
Bibliotheekmedewerker

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Arteveldehogeschool Campus Tinelstraat Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 25-11-2019