Elektriciteit - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De gegradueerde in elektriciteit voert taken en/of functies uit met hoge deskundigheidsvereisten, die zich situeren in het middenkader van grote bedrijven. 
Hij/zij treedt vaak leidinggevend op voor het gehele proces of voor afzonderlijke productie-eenheden bij kleine of middelgrote ondernemingen.
Hij/zij staat in voor de realisatie, de afregeling, het onderhoud, de opvolging, de inbedrijfneming van en exploitaties van sterkstroominstallaties.

Daartoe is het studieprogramma opgebouwd rond kernthema’s namelijk:
- een grondige theoretische en praktische kennis van de elektrotechniek
- de verwerving van technische kennis en beroepsvaardigheden die verband houden met installatietechnieken, automatisatie en controletechnieken.

De opleiding duurt 2 jaar, 12u les per week.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Elektriciteit
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica,

Extra

  

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Elektriciteit.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus WICO)

Peltanusstraat 8   3900 Overpelt
011 60 91 79     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator van een mechanische lift
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Wikkelaar van elektrische spoelen

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksElektriciteit - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De gegradueerde in elektriciteit voert taken en/of functies uit met hoge deskundigheidsvereisten, die zich situeren in het middenkader van grote bedrijven. 
Hij/zij treedt vaak leidinggevend op voor het gehele proces of voor afzonderlijke productie-eenheden bij kleine of middelgrote ondernemingen.
Hij/zij staat in voor de realisatie, de afregeling, het onderhoud, de opvolging, de inbedrijfneming van en exploitaties van sterkstroominstallaties.

Daartoe is het studieprogramma opgebouwd rond kernthema’s namelijk:
- een grondige theoretische en praktische kennis van de elektrotechniek
- de verwerving van technische kennis en beroepsvaardigheden die verband houden met installatietechnieken, automatisatie en controletechnieken.

De opleiding duurt 2 jaar, 12u les per week.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Elektriciteit
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica,

Extra

  

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Elektriciteit.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TSM)

(Hoofdcampus Jef Denyn)

Nieuwe Beggaerdenstraat 25   2800 Mechelen
015 21 84 11     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus WICO)

Peltanusstraat 8   3900 Overpelt
011 60 91 79     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Installateur liften
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator van een mechanische lift
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Wikkelaar van elektrische spoelen

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband HBO5 Limburg CVO Qrios - Campus WICO Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TSM) Hoofdcampus Jef Denyn Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017