Bedrijfsautomatisatie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Industriële robots, CNC-machines, PLC-sturingen en CAD zijn al lang geen onbekende begrippen meer binnen het productieproces.
Een belangrijke uitdaging van ondernemingen bestaat erin een efficiënt productieproces op te zetten met behulp van moderne technologieën op gebied van automatisering.
In een eerste fase van de opleiding wordt het automatiseringsproces in een onderneming grondig geanalyseerd.
De verschillende basiscomponenten (elektrisch, mechanisch, pneumatisch), het sturen via PLC en de regelbaarheid van procesvariabelen in het productieproces worden besproken.
Nadien komt de volledige implementatie van een automatiseringsproces aan bod: van technisch ontwerp via CAD, de analyse van het productieproces tot de uiteindelijke implementatie en modellering via foutenanalyse. Het opnemen en bespreken van meetwaarden resulteert in het onderhoud van het systeem.

In een tweede fase wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen op gebied van frequentieregelaars, industriële robots en CNC-machines.
Naast specifieke vakken met betrekking tot automatisering wordt ook aandacht besteed aan informatisering, communicatie tussen de verschillende productieprocessen en productiemanagement.
De opleiding start met een herhaling van de basisbegrippen van de verschillende disciplines en is dus ook toegankelijk voor beginners.

Het eerste jaar heb je 9u per week les; de andere jaren 8u.

Studieomvang

1000 lestijden (360 + 320 + 320)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bedrijfsautomatisatie
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bedrijfsautomatisatie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Technicus ontwerper industriële automatisering ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksBedrijfsautomatisatie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Industriële robots, CNC-machines, PLC-sturingen en CAD zijn al lang geen onbekende begrippen meer binnen het productieproces.
Een belangrijke uitdaging van ondernemingen bestaat erin een efficiënt productieproces op te zetten met behulp van moderne technologieën op gebied van automatisering.
In een eerste fase van de opleiding wordt het automatiseringsproces in een onderneming grondig geanalyseerd.
De verschillende basiscomponenten (elektrisch, mechanisch, pneumatisch), het sturen via PLC en de regelbaarheid van procesvariabelen in het productieproces worden besproken.
Nadien komt de volledige implementatie van een automatiseringsproces aan bod: van technisch ontwerp via CAD, de analyse van het productieproces tot de uiteindelijke implementatie en modellering via foutenanalyse. Het opnemen en bespreken van meetwaarden resulteert in het onderhoud van het systeem.

In een tweede fase wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen op gebied van frequentieregelaars, industriële robots en CNC-machines.
Naast specifieke vakken met betrekking tot automatisering wordt ook aandacht besteed aan informatisering, communicatie tussen de verschillende productieprocessen en productiemanagement.
De opleiding start met een herhaling van de basisbegrippen van de verschillende disciplines en is dus ook toegankelijk voor beginners.

Het eerste jaar heb je 9u per week les; de andere jaren 8u.

Studieomvang

1000 lestijden (360 + 320 + 320)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Bedrijfsautomatisatie
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Bedrijfsautomatisatie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Mobyus)

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335   3001 Heverlee
016 37 57 10     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Technicus ontwerper industriële automatisering ( knelpuntberoep)

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante links
Gegevens bijgewerkt tot 05-10-2017