Verzekeringen - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Verzekeringen worden meer uitgebreid en complexer, zowel voor de particulier als voor de bedrijfssector.
Hierop wenst deze modulaire opleiding een antwoord geven.
De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzetbaarheid van de afgestudeerden.
De opleiding bereidt cursisten voor op een job in de bank- en verzekeringssector.

Opleiding
Basistechnieken: De basismodule beperkt zich niet uitsluitend tot de werking van het verzekeringswezen en haar deontologie.
Je krijgt ook de opeenvolgende fasen van een eenvoudige boekhouding uitgelegd en leert wiskundige formules in diverse financiële situaties toe te passen.
Verder worden je geïntegreerde officetoepassingen aangeleerd, zodat je kan omgaan met de moderne computer- en communicatienetwerken van de verzekeringswereld.
Communicatie:
Na het volgen van deze module kan je zowel mondeling als schriftelijk je mannetje staan.
Naast een aantal verkooptechnieken leer je ook enkele basisvaardigheden op het vlak van gespreks- en vergadertechnieken.
Bovendien word je voldoende zakelijke kennis van het Engels en het Frans bijgebracht om correspondentie in deze talen efficiënt te laten verlopen.
Recht en Techniek:
Je krijgt algemeen inzicht in de verschillende juridische aspecten uit het burgerlijk en handelsrecht.
Je leert ook welke rechtsregels van toepassing zijn op alle verzekeringscontracten.
Op het einde van deze module ben je in staat om zelf eenvoudige contracten op te stellen. 
Specifieke begrippen uit de fiscaliteit en de sociale wetgeving worden ook toegelicht.
Specifieke verzekeringstechnieken:
In deze module verwerf je grondig inzicht in de verschillende aspecten van de verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering brand en diefstal, levensverzekering, arbeidsverzekering en motorrijtuigen-verzekering.
Projectwerk:
De praktische toepassing van de kennis die je verwerft in de bovenstaande modules.

Studieomvang

1120 lestijden (modeltraject in 2 jaar)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Verzekeringen
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Secretariaat, Toegepaste economie,

Download

Structuurschema Verzekeringen.pdf

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Verzekeringen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Actuaris
Afdelingsverantwoordelijke verzekeringen
Beheerder verzekeringen ( knelpuntberoep)
Filiaalhouder verzekeringen
Onderschrijver verzekeringen
Preventieadviseur verzekeringen
Schade-expert verzekeringen
Technisch inspecteur verzekeringen
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsbemiddelaar

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksVerzekeringen - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Verzekeringen worden meer uitgebreid en complexer, zowel voor de particulier als voor de bedrijfssector.
Hierop wenst deze modulaire opleiding een antwoord geven.
De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzetbaarheid van de afgestudeerden.
De opleiding bereidt cursisten voor op een job in de bank- en verzekeringssector.

Opleiding
Basistechnieken: De basismodule beperkt zich niet uitsluitend tot de werking van het verzekeringswezen en haar deontologie.
Je krijgt ook de opeenvolgende fasen van een eenvoudige boekhouding uitgelegd en leert wiskundige formules in diverse financiële situaties toe te passen.
Verder worden je geïntegreerde officetoepassingen aangeleerd, zodat je kan omgaan met de moderne computer- en communicatienetwerken van de verzekeringswereld.
Communicatie:
Na het volgen van deze module kan je zowel mondeling als schriftelijk je mannetje staan.
Naast een aantal verkooptechnieken leer je ook enkele basisvaardigheden op het vlak van gespreks- en vergadertechnieken.
Bovendien word je voldoende zakelijke kennis van het Engels en het Frans bijgebracht om correspondentie in deze talen efficiënt te laten verlopen.
Recht en Techniek:
Je krijgt algemeen inzicht in de verschillende juridische aspecten uit het burgerlijk en handelsrecht.
Je leert ook welke rechtsregels van toepassing zijn op alle verzekeringscontracten.
Op het einde van deze module ben je in staat om zelf eenvoudige contracten op te stellen. 
Specifieke begrippen uit de fiscaliteit en de sociale wetgeving worden ook toegelicht.
Specifieke verzekeringstechnieken:
In deze module verwerf je grondig inzicht in de verschillende aspecten van de verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering brand en diefstal, levensverzekering, arbeidsverzekering en motorrijtuigen-verzekering.
Projectwerk:
De praktische toepassing van de kennis die je verwerft in de bovenstaande modules.

Studieomvang

1120 lestijden (modeltraject in 2 jaar)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Verzekeringen
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Economie, Secretariaat, Toegepaste economie,

Sanctie

Je behaalt een diploma van Gegradueerde Verzekeringen.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Actuaris
Afdelingsverantwoordelijke verzekeringen
Beheerder verzekeringen ( knelpuntberoep)
Filiaalhouder verzekeringen
Onderschrijver verzekeringen
Preventieadviseur verzekeringen
Schade-expert verzekeringen
Technisch inspecteur verzekeringen
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsbemiddelaar

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband AP–HZS HBO5 Antwerpen Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017