Ondernemingscommunicatie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding ondernemingscommunicatie leert je doordachte beslissingen te nemen bij de keuze van boodschap, medium en tekst.
Aan het eind van de opleiding heb je een ruim inzicht verworven in de principes van het ondernemings- en communicatiemanagement en van de communicatiemedia.
Bovendien heb je jezelf ook kunnen bekwamen in communicatievaardigheden, waarbij de praktijk van het communiceren binnen de onderneming integraal deel uitmaakt van jouw opleiding.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingscommunicatie over de grenzen heen.

De opleiding omvat daarom ook modules zoals :
Professional English, interculturele communicatie en e-mediavaardigheden. 
De opleiding Ondernemingscommunicatie wil je leren hoe je tewerk gaat bij de keuze van je doelgroep, boodschap, medium, presentatie enz.
Aspecten uit ondernemingsmanagement, communicatiemanagement, communicatiemedia komen ruim aan bod.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan e-communicatie en communiceren over de grenzen heen.

Studieomvang

960 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Ondernemingscommunicatie
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Toegepaste economie,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Ondernemingscommunicatie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksOndernemingscommunicatie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding ondernemingscommunicatie leert je doordachte beslissingen te nemen bij de keuze van boodschap, medium en tekst.
Aan het eind van de opleiding heb je een ruim inzicht verworven in de principes van het ondernemings- en communicatiemanagement en van de communicatiemedia.
Bovendien heb je jezelf ook kunnen bekwamen in communicatievaardigheden, waarbij de praktijk van het communiceren binnen de onderneming integraal deel uitmaakt van jouw opleiding.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan ondernemingscommunicatie over de grenzen heen.

De opleiding omvat daarom ook modules zoals :
Professional English, interculturele communicatie en e-mediavaardigheden. 
De opleiding Ondernemingscommunicatie wil je leren hoe je tewerk gaat bij de keuze van je doelgroep, boodschap, medium, presentatie enz.
Aspecten uit ondernemingsmanagement, communicatiemanagement, communicatiemedia komen ruim aan bod.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan e-communicatie en communiceren over de grenzen heen.

Studieomvang

960 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Ondernemingscommunicatie
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Toegepaste economie,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Ondernemingscommunicatie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP–HZS

(HBO5 Antwerpen)

Grote Steenweg 226   2600 Berchem
03 334 33 10     

Lesmoment: Avondtraject

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
GO! Atheneum Bree Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS HBO5 Antwerpen Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 06-10-2017