Meertalig secretariaat (Management assistant) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Deze modulaire opleiding is opgebouwd uit 3 grote moduleblokken:
1. talen,
2. secretariaatsbeheer
3. informatieverwerking. 

In de module talen wend je talenkennis functioneel aan.
Deze talenkennis wordt geleidelijk meer gespecialiseerd en toegespitst op de mondelinge en schriftelijke vaardigheden vereist in de bedrijfswereld.
Zo leer je in brieven, memo’s, mails en gesprekken je boodschap concreet en duidelijk over te brengen, zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels en Duits/Spaans.
Daarnaast ga je in de module secretariaatsbeheer kennismaken met meer specifieke aspecten van het bedrijfsbeleid in vakken zoals organisatie, personeelsbeleid en sociale wetgeving.
Via boekhouden, bankverrichtingen, economie, burgerlijk en handelsrecht verwerf je een bedrijfseconomische basis.
In de module informatieverwerking helpen we je verder inzicht verwerven in de organisatie van het secretariaat aan de hand van kantoorsystemen, Office software en internettoepassingen.
Bovendien krijg je dankzij het projectwerk in de laatste module ruimschoots de kans om zowel je economische vorming als je talenopleiding aan de praktijk te toetsen door bijvoorbeeld een zakenreis voor te bereiden en meertalig te presenteren.

Meertalig secretariaat leidt cursisten op tot professionele secretariaatsmedewerkers die terecht kunnen in verschillende afdelingen van bedrijven, organisaties of overheidsinstellingen.
Je takenpakket is divers: onthaal en telefoon, agendabeheer, vergaderingen voorbereiden en notuleren, zakenreizen of congressen organiseren, klanten ontvangen, documenten- en dossierbeheer, computerwerk.
Moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits of Spaans) ICT-vaardigheden en secretariaatsbeheer vormen de pijlers van de modulaire opleiding.
Na het volgen van de basismodules kan je kiezen voor een optie Talen of een optie Informatica.

De opleiding duurt normalerwijze drie jaar.

Studieomvang

1500 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Meertalig secretariaat (Management assistant)
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,
Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Secretariaat,

Download

Structuurschema Meertalig-secretariaat.pdf

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Meertalig secretariaat.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Leerstad Aalst)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
052 25.87.42     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Administratief medewerker
Management assistent ( knelpuntberoep)
Medewerker internationaal goederenverkeer
Supervisor callcenter
Typist

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksMeertalig secretariaat (Management assistant) - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

Deze modulaire opleiding is opgebouwd uit 3 grote moduleblokken:
1. talen,
2. secretariaatsbeheer
3. informatieverwerking. 

In de module talen wend je talenkennis functioneel aan.
Deze talenkennis wordt geleidelijk meer gespecialiseerd en toegespitst op de mondelinge en schriftelijke vaardigheden vereist in de bedrijfswereld.
Zo leer je in brieven, memo’s, mails en gesprekken je boodschap concreet en duidelijk over te brengen, zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels en Duits/Spaans.
Daarnaast ga je in de module secretariaatsbeheer kennismaken met meer specifieke aspecten van het bedrijfsbeleid in vakken zoals organisatie, personeelsbeleid en sociale wetgeving.
Via boekhouden, bankverrichtingen, economie, burgerlijk en handelsrecht verwerf je een bedrijfseconomische basis.
In de module informatieverwerking helpen we je verder inzicht verwerven in de organisatie van het secretariaat aan de hand van kantoorsystemen, Office software en internettoepassingen.
Bovendien krijg je dankzij het projectwerk in de laatste module ruimschoots de kans om zowel je economische vorming als je talenopleiding aan de praktijk te toetsen door bijvoorbeeld een zakenreis voor te bereiden en meertalig te presenteren.

Meertalig secretariaat leidt cursisten op tot professionele secretariaatsmedewerkers die terecht kunnen in verschillende afdelingen van bedrijven, organisaties of overheidsinstellingen.
Je takenpakket is divers: onthaal en telefoon, agendabeheer, vergaderingen voorbereiden en notuleren, zakenreizen of congressen organiseren, klanten ontvangen, documenten- en dossierbeheer, computerwerk.
Moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits of Spaans) ICT-vaardigheden en secretariaatsbeheer vormen de pijlers van de modulaire opleiding.
Na het volgen van de basismodules kan je kiezen voor een optie Talen of een optie Informatica.

De opleiding duurt normalerwijze drie jaar.

Studieomvang

1500 lestijden

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Meertalig secretariaat (Management assistant)
Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,
Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Secretariaat,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je het diploma van Gegradueerde Meertalig secretariaat.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(PCVO Limburg - Campus PXL)

Elfde Liniestraat 26   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Avondtraject

Samenwerkingsverband Howest-IVO

(CVO IVO)

Rijselstraat 5   8200 Sint-Andries
050 38 43 89     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Panta Rhei)

Schoonmeersstraat 26   9000 Gent
09 335 22 22     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5

(CVO Leerstad Aalst)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
052 25.87.42     

Lesmoment: Avondtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Administratief medewerker
Management assistent ( knelpuntberoep)
Medewerker internationaal goederenverkeer
Supervisor callcenter
Typist

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Campus Dodoens Treshold (B1)
HBO5-Campus Ieper Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Kortrijk Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
Hogeschool Gent Campus Dendermonde Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Panta Rhei Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 CVO Leerstad Aalst Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 PCVO Limburg - Campus PXL Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017